Trong kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2024, ABBANK, chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung triển khai Dự án Làm mới chiến lược ngân hàng, chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

ABBNK tổ chức thành công Đại hội Cổ đông năm 2024
ABBNK tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2024. Ảnh: Hải Anh

Về các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2024, các cổ đông ABBANK đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng kỳ vọng tăng trưởng như: tổng tài sản dự kiến đạt 170.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023. Dư nợ tín dụng đạt 116.272 tỷ đồng và huy động từ khách hàng đạt 113.349 tỷ đồng, cùng tăng 13,5% so với năm 2023. Nợ xấu trên tổng dư nợ dự kiến được kiểm soát ở mức dưới 3% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

ABBNK tổ chức thành công Đại hội Cổ đông năm 2024
Nhân viên ABBANK nhiệt tình tư vấn cho khách hàng. Ảnh: CTV

Chia sẻ về kế hoạch phát triển của ABBANK, ông Đào Mạnh Kháng - Chủ tịch HĐQT cho biết: “Năm 2024 sẽ là năm khởi đầu của giai đoạn chiến lược trung hạn mới có tính nền tảng và tạo cơ sở tăng trưởng cho tương lai. Với quyết tâm chuyển đổi, chúng tôi tin rằng ABBANK sẽ bứt phá trở lại trong nhóm ngân hàng đạt chất lượng dịch vụ, hoạt động an toàn và tăng trưởng tích cực”.

Trong năm 2024, ABBANK cũng thực hiện hàng loạt dự án/sáng kiến chiến lược nhằm phục vụ cho mục tiêu kinh doanh và công tác chuyển đổi hệ thống, trong đó có những dự án trọng điểm như: Triển khai nền tảng số Omni Channel; hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - CRM; triển khai giải pháp quản trị dữ liệu Datalake; dự án xây dựng mô hình bán hàng và dịch vụ…

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cổ đông ABBANK thống nhất sẽ để lại toàn bộ số lợi nhuận còn lại chưa phân phối nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện các sáng kiến chiến lược, tạo tích lũy nội tại để tăng vốn điều lệ trong tương lai.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của Ngân hàng trong năm 2023 là 298,7 tỷ đồng. Theo đó, cùng với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận chưa phân phối của ABBANK đang là 1.840,7 tỷ đồng.