Theo AGM, phương thức chuyển nhượng 100% vốn góp tại AGM Agritech sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, Angimex và AGM Agritech thực hiện giao dịch mua bán tài sản. Trong đó, Angimex thực hiện mua 4 Drone của AGM Agritech gồm 3 thiết bị XGA P40 và 1 thiết bị DJI T30;

Giai đoạn 2, Angimex chuyển nhượng 100% vốn của Angimex tại AGM Agritech cho đối tác;

Giai đoạn cuối cùng, Angimex thực hiện bán nhà kho và máy móc thiết bị tại Phân xưởng Cống Vong cho AGM Agritech, đồng thời cho AGM Agritech thuê lại đất tại phân xưởng Cống Vong.

Angimex muốn bán 100% vốn tại công ty con
Ảnh minh họa

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 6/11/2023, Angimex thông qua việc chuyển nhượng vốn tại 4 công ty con bao gồm Công ty TNHH Lương thực Angimex, Công ty TNHH Angimex Furious, Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex.

Cùng với đó, Angimex cũng chuyển nhượng 4 công ty liên doanh, liên kết gồm Công ty TNHH Angimex - Kitoku, Công ty TNHH TM Sài Gòn - An Giang, Công ty cổ phần Golden Paddy và Công ty TNHH Thương mại Louis Angimex; và chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản là các nhà máy gồm Nhà máy Bình Thành, Nhà máy Đa Phước, nhà máy Đồng Tháp 3 và Nhà máy Định Thành.

Lý giải về việc chuyển nhượng các dự án đã đầu tư, Angimex cho biết, nguyên nhân là do công ty đang thiếu hụt dòng tiền để trả nợ cho ngân hàng, nhà đầu tư và không có nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đồng thời nhằm giải quyết nhu cầu về vốn giúp công ty vực dậy tình hình tài chính, thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Kết thúc quý I/2024, Angimex tiếp tục lỗ thêm 14,94 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 16,37 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế tại thời điểm 31/3/2024 lên tới 175,1 tỷ đồng, bằng 96,2% vốn điều lệ./.