sua uc

Sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1l nhập khẩu từ Úc

Lý do, vào 9/9/2020, Bộ Công thương có thông báo áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với lô sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1l nhập khẩu từ Úc do có khả năng bị nhiễm khuẩn và được thông báo thu hồi tại Úc.

Đến thời điểm hiện nay, lô sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1l nhập khẩu từ Úc không bảo đảm an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy bởi đơn vị chức năng có thẩm quyền và Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand cũng đã có thông báo dừng lệnh thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm nêu trên.

Đồng thời, tính từ thời điểm áp dụng phương thức kiểm tra chặt đến nay không có lô sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1l nào nhập khẩu từ Úc đăng ký kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu.

Như vậy, căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công thương sẽ chuyển áp dụng phương thức kiểm tra thông thường đối với sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1l nhập khẩu từ Úc kể từ ngày 6/5/2021./.

Tố Uyên