Theo quyết định mới này, hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2024 tại các địa phương của Bà Rịa – Vũng Tàu dao động từ 1,0 - 1,8. Cụ thể: TP. Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền có hệ số từ 1 đến 1,2; TP. Bà Rịa 1,2; huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc 1,3; huyện Đất Đỏ 1,5; huyện Côn Đảo là 1,8.

Khách tham quan dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng tại TP. Bà Rịa. Ảnh Đỗ Doãn
Khách hàng tìm hiểu dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Đỗ Doãn

Hàng năm, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành để rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quy định hệ số K theo quy định.

Hệ số K là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân với giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành./.