máy chơi bạt chược

Tại văn bản này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Công ty đã gửi hồ sơ mô tả về cách thức sử dụng, cách chơi, luật chơi cũng như hình ảnh của 03 máy bạt chược do Công ty đề nghị nhập khẩu về phục vụ vui chơi cho cán bộ, chuyên gia người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam, thì cách thức vận hành và sử dụng của máy này tương tự như các máy chia bài và chơi tại các khu casino và máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có tính chất cờ bạc, cá cược.

Căn cứ hồ sơ này, đồng thời, căn cứ giấy chứng nhận đầu tư số 011023000146 chứng nhận lần đầu ngày 16/9/2008 và thay đổi lần thứ 6 ngày 28/8/2012 do UBND TP. Hà Nội cấp, Công ty cũng không có chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh casino.

Do vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, đề nghị nhập khẩu 03 máy chơi bạt chược nêu trên của Công ty là không được chấp thuận.

H.L