Cầu Thăng Long

Bộ Giao thông Vận tải không đồng ý với đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về phương án đầu tư, sửa chữa mặt cầu Thăng Long với chi phí hơn 300 tỷ đồng.

Văn bản số 4625 /BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ban hành nêu rõ, Bộ không đồng ý với đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa mặt cầu Thăng Long với chi phí hơn 300 tỷ đồng.

"Lớp bê tông nhựa mặt cầu xuất hiện một số hư hỏng cục bộ và đã được sửa chữa khắc phục bằng vật liệu Novabond. Hiện tại, mặt cầu đã cơ bản ổn định, cần tiếp tục theo dõi, xử lý để đảm bảo chất lượng khai thác, ổn định lâu dài”, văn bản do Bộ trưởng Đinh La Thăng ký nêu rõ.

Chính vì vậy, đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục đầu tư sửa chữa mặt cầu Thăng Long bằng phương án sử dụng công nghệ vật liệu mới trên lớp bê tông nhựa polymer, có xét đến phương án mua máy móc thiết bị thi công tại thời điểm hiện nay là không phù hợp, gây lãng phí và không đủ điều kiện để xem xét.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần căn cứ vào tình trạng hiện tại của mặt cầu, để tiết kiệm vốn đầu tư cần tiếp tục theo dõi, đánh giá, đưa ra giải pháp kỹ thuật tiết kiệm nhất nhằm đảm bảo sửa triệt để mặt cầu, ổn định khai thác lâu dài, cũng như có thể áp dụng cho các công trình khác có điều kiện kết cấu tương tự.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có tờ trình gửi Bộ GTVT xin phê duyệt dự án sửa chữa triệt để mặt cầu Thăng Long với tổng chi phí hơn 313 tỉ đồng từ vốn vay Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), dự án được thực hiện trong năm 2014 và kết thúc vào năm 2016.

Theo đó, việc sửa chữa sẽ được thực hiện bằng việc thảm lại mặt cầu phần nhịp giàn thép dài 1.680m (diện tích 27.629m2) bằng một lớp bêtông nhựa đúc (guss asphalt) dày 35mm ở mặt dưới và một lớp bêtông nhựa polyme cải tính PMa dày 35mm ở mặt trên./.

Tin và ảnh: Trí Dũng