KhudtmphiaNamthitranThang(HiepHoa).jpg

Một góc Khu đô thị phía Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cụ thể: Khu đô thị số 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 32,4 ha, dân số dự kiến khoảng 3.500 người. Dự án có tính chất là khu đô thị mới gắn với các công trình công cộng cấp đơn vị ở.

Vị trí cụ thể của dự án được xác định theo ranh giới: phía bắc giáp đất canh tác nông nghiệp tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh; phía nam giáp khu dân cư và đất nông nghiệp tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh; phía đông giáp đất canh tác nông nghiệp tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh; phía tây giáp đường tỉnh 295B.

Khu dân cư Đại Phú, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được nghiên cứu lập quy hoạch với quy mô 19,3 ha. Phía bắc dự án giáp Khu đô thị phía Đông, thị trấn Vôi; phía nam giáp tổ dân phố Đại Phú 1 và ruộng canh tác; phía Đông giáp ruộng canh tác; phía tây giáo Khu dân cư hiện trạng bám quốc lộ 1A. Dân số dự kiến của khu dân cư này là khoảng 2.000 người. Dự án có tính chất là khu dân cư dịch vụ tổng hợp, cơ quan hành chính, vui chơi giái trí cấp đô thị và vùng phụ cận.

Khu dân cư phía Nam xã Song Mai, TP. Bắc Giang được lập quy hoạch tại phường Đa Mai và xã Song Mai, TP. Bắc Giang. Khu đất nghiên cứu có diện tích 19,3 ha. Phía bắc giáp quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2; phía nam và phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp đường QL17 (đường Hoàng Hoa Thám), quy mô dân số khoảng 2.500 - 3.000 người. Dự án được định hướng trở thành khu dân cư mới và được quy hoạch hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, theo hướng hiện đại./.

Văn Tuấn