doanh-nghiệp-thành-lập-mới.jpg

Bất chấp dịch bệnh doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng. Ảnh minh họa: Tuấn Nguyễn

Báo cáo cũng cho thấy, vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp (DN) thành lập mới đạt 11,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ đăng ký DN qua mạng trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 97,15%, đứng thứ 5 cả nước (tháng 4/2021, tỷ lệ hồ sơ đăng ký DN qua mạng trên địa bàn tỉnh đạt 99,83%, đứng thứ 1 cả nước).

Trong thời gian này, trên địa bàn có hơn 2.400 lượt DN, gần 200 đơn vị trực thuộc đăng ký thông báo thay đổi và 124 DN chuyển đổi loại hình hoạt động; 373 lượt DN và 51 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh có 95 lượt DN giải thể tự nguyện và 595 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 20.010 DN với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 316.852 tỷ đồng và 4.105 đơn vị trực thuộc. Trong đó có 18.556 DN đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 308.251 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 16,61 tỷ đồng./.

Văn Tuấn