cục thuế bắc ninh

Hơn 400 DN trên địa bàn tham gia buổi đối thoại do Cục Thuế Bắc Ninh vừa tổ chức. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt dự toán được giao. Một số khoản thu đạt cao so với dự toán và tăng cao so cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp (DN) FDI đạt 53,8%, tăng 31,9%; thu từ DN ngoài quốc doanh đạt 53,7%, tăng 44,9%; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 64,1%, tăng 30,7%; thu từ phí và lệ phí đạt 70,2%, tăng 3,9 lần; thu từ tiền sử dụng đất đạt 64,9%, tăng 2 lần...

Lý giải về số thu đạt khá trên, đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, đơn vị luôn tăng cường phân tích dự báo, đánh giá các nguồn thu; rà soát đánh giá, phân tích kịp thời những yếu tố tác động làm tăng, giảm nguồn thu trên địa bàn nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ…

Bên cạnh đó, đơn vị luôn triển khai đầy đủ và hiệu quả Nghị quyết 19 của Chính phủ, trong đó tập trung cắt giảm thời gian thanh tra, kiểm tra tại DN, luôn nâng cao chất lượng công tác thanh tra. Thông qua đó phát hiện, xử lý nghiêm đối với các DN có hành vi gian lận, trốn thuế; tập trung công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo đúng, đủ các biện pháp quản lý nợ theo quy trình, đây cũng là lý do làm tăng số thu của Bắc Ninh trong 5 tháng qua.

Để hoàn thành nhiệm vụ những tháng, quý tiếp theo, Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và địa phương, tăng cường công tác chống thất thu thuế, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Văn Tuấn