qv

Khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Quyết định số 127/QĐ-UBND, UBND tỉnh thành lập Khu công nghiệp Gia Bình, có diện tích gần 307 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Địa điểm khu công nghiệp tại các xã: Đông Cứu, Lãng Ngâm, Đại Bái (huyện Gia Bình).

Tại Quyết định số 128/QĐ-UBND, UBND tỉnh thành lập Khu công nghiệp Gia Bình II, có diện tích 250 ha với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Địa điểm khu công nghiệp thuộc địa phận các xã: Nhân Thắng, Thái Bảo, Bình Dương, Vạn Ninh (huyện Gia Bình).

Tại Quyết định số 129/QĐ-UBND, UBND tỉnh thành lập Khu công nghiệp Quế Võ III - phân khu 2, có diện tích khoảng 208ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng. Địa điểm khu công nghiệp tại các xã: Việt Hùng, Phù Lương, Quế Tân (huyện Quế Võ).

Tại Quyết định số 130/QĐ-UBND, UBND tỉnh thành lập Khu công nghiệp Thuận Thành I, có diện tích khoảng 250ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Địa điểm khu công nghiệp thuộc địa phận các xã: Ninh Xá, Trạm Lộ và Nghĩa Đạo (huyện Thuận Thành).

Thời gian hoạt động của dự án phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư./.

Hồng Quyên