Trong đó, thu nội địa cơ quan thuế Bắc Ninh thực hiện đạt gần 8.030 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ; thu từ xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thực hiện đạt gần 1.700 tỷ đồng, đạt 22%, giảm 14%.

Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đánh giá, một số khu vực, sắc thuế trong quý I có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó: thu từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm hơn 56,9% tổng thu nội địa, tăng 51%; thu từ quỹ đầu tư công ích và thu hoa lợi công sản khác tăng 132%; thu tiền thuê đất, mặt nước tăng 46%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết tăng 23%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 5%.

Bắc Ninh thu ngân sách đạt gần 10 nghìn tỷ đồng trong quý I/2023
Quý I/2023, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp ngân sách chiếm hơn 56,9% tổng thu nội địa. Ảnh: TL

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khoản thu giảm mạnh so với cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 32%; thuế thu nhập cá nhân giảm 16%; thu tiền sử dụng đất giảm 92%; thu thuế bảo vệ môi trường giảm 60%; thu lệ phí trước bạ giảm 8%.

Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cũng cho thấy, tổng chi ngân sách địa phương thực hiện hơn 3.830 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển gần 1.980 tỷ đồng; chi thường xuyên hơn 1.850 tỷ đồng.

Hầu hết các nhiệm vụ chi được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm các nhiệm vụ chi an sinh xã hội./.