Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-ĐTKDV ngày 23/08/2013 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) v/v bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Điện Bàn. Ban Tổ chức Đấu giá thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau: 1. Tên doanh nghiệp bán cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại Điện Bàn Trụ sở: Quốc lộ 1A, khối 3, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510 3867325 Fax: 0510 3867325 2. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày,; bán buôn nông lâm sản, nguyên vật liệu; Xây dựng công trình dân dụng giao thông; Nhà hàng các dịch vụ ăn uống lưu động; bán buôn tre nứa gỗ… … 3. Vốn điều lệ : 2.500.000.000 đồng 4. Số lượng cổ phần đấu giá : 75.000 cổ phần 5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần. 6. Giá khởi điểm : 11.200 đồng/cổ phần. 7. Điều kiện tham gia đấu giá : Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Điện Bàn 8. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Bắt đầu từ 8h ngày 04/09/2013 đến hết 16h ngày 16/09/2013 - Công ty Cổ phần Thương mại Điện Bàn Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khối 3, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Tại CTCP Chứng khoán Đại Dương và SCIC – CN Miền Trung 9. Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá: Theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Điện Bàn. 10. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Điện Bàn Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khối 3, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Thời gian: 14h ngày 26/09/2013 11. Thời gian nộp tiền cọc và hoàn trả tiền cọc cho NĐT không trúng đấu giá: Theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Điện Bàn. Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty Chứng khoán Đại Dương và SCIC (www.scic.vn).

Đ.T