Theo Thanh tra Chính phủ, ngày 30/11/1996 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 906/TTg phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp (KCN) Tân Tạo, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích sử dụng đất là 181,8ha.

Ngày 17/6/1997, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 438/TTg thu hồi 168,3ha. Trong đó, giao 136,5ha cho Công ty Đầu tư xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Tập trung Tân Tạo (ITACO) làm chủ đầu tư với thời hạn 50 năm. Còn lại 31,83ha giao cho UBND TP. Hồ Chí Minh quản lý để mở rộng đường giao thông và hành lang lưới điện theo quy hoạch.

Tuy nhiên trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm. Trong đó, ITACO chưa lập và trình đề án tổng thể về phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN hiện hữu, chưa báo cáo về nhu cầu phát triển các công trình kết cấu hạ tầng ngoài KCN hiện hữu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ.

“ITACO chỉ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng từng phần tại vị trí đất cho thuê mà không đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như: Tuyến đường số 1; trồng cây xanh tập trung song song với quốc lộ 1A, ven rạch nước lên xen kẽ và các đầu mối kỹ thuật … là chưa thực hiện đúng quy định tại Điểm B, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ” – Kết luận Thanh tra nêu rõ.

ITACO
Hàng loạt sai phạm của ITACO và Ban Quản lý Khu Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh được Thanh tra Chính phủ chỉ ra. Ảnh: TL minh họa.

Mặt khác, Ban Quản lý KCN cũng cho phép ITACO điều chỉnh quy hoạch không đúng thẩm quyền. Cụ thể, ITACO tự chia tách, điều chỉnh quy hoạch một số khu đất để cho các đơn vị thuê, chuyển nhượng lại đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích so với quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Tổng diện tích sai phạm là 106.190m2, thu lợi 107.672,894 triệu đồng.

Hơn nữa, Ban Quản lý KCN Thành phố cũng chấp thuận điều chỉnh quy hoạch 95.779 m2 đất không đúng thẩm quyền tại các khu đất quy hoạch để đầu tư hạ tầng KCN thành đất công trình công nghiệp để cho thuê hoặc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình không đúng mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt để thu lợi hơn 98.112,3 triệu đồng và 233.819 USD.

ITACO tự chia, tách một số khu đất đã được quy hoạch xây dựng bãi rác công nghiệp, kho tàng, bến bãi, trồng cây xanh tập trung để cho các doanh nghiệp thuê lại hoặc tự đầu tư sử dụng vào mục đích khác với tổng diện tích 10.446 m2 đất, thu lợi hơn 9.559,66 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ phát hiện, ITACO cho các nhà đầu tư thuê lại đất có thời hạn đến năm 2047 hoặc đến năm 2050, nhưng sau nhiều năm không triển khai đầu tư xây dựng, không xin gia hạn sử dụng đất nhưng không được UBND Thành phố và Ban Quản lý các KCN kiểm tra, xem xét, xử lý với tổng diện tích 117.774 m2.

Theo đó, tên các đơn vị thuê lại này cũng được nhắc đến như Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), Công ty TNHH SXKD Hai Thành, Công ty Dệt Sài Gòn, DNTN Thương mại Minh Kim Long, Công ty TNHH Phát Hải, Công ty TNHH Sản xuất TM – Dịch vụ XNK Minh Hoàng, Công ty TNHH Việt Nam Paiho….

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, Ban Quản lý các KCN đã cấp phép xây dựng vượt tầng cho một số nhà đầu tư so với quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 592/1997/QĐ-BXD ngày 15/7/1997 như: Công ty CP S.P.M được xây dựng nhà máy tại lô đất 51-53 đường số 2 vượt 02 tầng; Công ty CP Khai thác và Phát triển kho vận Tân Tạo được xây dựng trụ sở điều hành 06 tầng, vượt 02 tầng tại lô số 60A đường số 2; và Công ty TNHH Việt Nam Paiho xây dựng nhà máy vượt 04 tầng./.

Kỳ Phương