Báo chí góp sức lan tỏa các chính sách bảo hiểm xã hội
Các giải pháp tích cực để tăng diện bảo phủ bảo hiểm xã hội được các cơ quan thông tấn, báo chí lan tỏa. Ảnh: BHXH Việt Nam

Nhiều tín hiệu tích cực những tháng đầu năm

Chia sẻ với phóng viên, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, trong hơn 5 tháng đầu năm 2023, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước và thế giới. Song với quyết tâm, nỗ lực cao nhất và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành BHXH đã vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao một cách bền vững và tích cực.

Theo đó, tính đến hết tháng 5/2023, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2022, với khoảng 17,47 triệu người tham gia BHXH, chiếm 37,48% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 2,7% (so với cùng kỳ năm 2022). Đặc biệt, ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT và đạt kết quả tích cực, với khoảng 90,69 triệu người tham gia, tăng 4,43 triệu người. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 178.772 tỷ đồng.

Về công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, mặc dù số người hưởng các chế độ BHXH đều tăng nhưng việc giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách này luôn được cơ quan BHXH đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng. Qua đó góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh việc làm, thu nhập của người dân gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Kết quả, ngành BHXH Việt Nam giải quyết 26.014 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Đồng thời, BHXH Việt Nam phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 376.023 người hưởng các chế độ BHTN; trong đó 368.028 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 7.995 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề.

Đổi mới công tác thông tin, truyền thông chính sách bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí, công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của ngành BHXH cũng được đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương, Quyết định số 1676/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT ở các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thưc hiện và củng cố thêm niềm tin, sự yên tâm của nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT. Từ đó, ý thức và hành động của các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT chuyển biến rõ nét.

Bên cạnh đó, BHXH đã thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi BHYT cho 69,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tương ứng số chi khám chữa bệnh BHYT là 47.466 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Tài chính thực hiện xử lý nhiều vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT và kinh phí hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo đó, tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT và khó khăn vướng mắc trong sử dụng trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các trang thiết bị này cơ bản được giải quyết…

Báo chí đồng hành, lan tỏa chính sách an sinh

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, bên cạnh việc ngành BHXH Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, các địa phương còn là sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT.

Ngoài sự cố gắng, nỗ lực của ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, có một sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí đã quan tâm, đồng hành, phối hợp, chia sẻ cùng BHXH Việt Nam, giúp công tác an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành BHXH tự tin hoàn thành.

Ông Nguyễn Thế Mạnh khẳng định: “Các cơ quan thông tấn, báo chí thực sự là phương tiện, hỗ trợ lan tỏa chính sách BHXH cùng với công tác truyền thông của BHXH Việt Nam. Sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa chính sách BHXH, BHYT tới mọi tầng lớp nhân dân; giúp gia tăng nhận thức và niềm tin của nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT ngày càng sâu sắc; từ đó góp phần thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước ta”.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết, thông qua truyền thông chính sách từ các cơ quan thông tấn, báo chí, người dân, doanh nghiệp hiểu hơn và chấp hành các chính sách BHXH - chính sách an sinh xã hội quan trọng với người dân, người lao động. Cùng với đó, nhờ có sự vào cuộc tích cực của báo chí, công tác truyền thông chính sách tới các cấp ủy địa phương, các ngành các cấp để phối hợp và thực hiện trách nhiệm của mình đối với công tác an sinh xã hội được sâu rộng và lan tỏa hơn.

Trong 5 năm tháng đầu năm, công tác này đã nhận được sự quan tâm phối hợp rất chủ động, chặt chẽ của các cấp, các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương. Hầu hết các tỉnh thành đều đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều địa phương trực tiếp chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

“Đây là điều mà cơ quan BHXH Việt Nam rất trân trọng. Có nền tảng vững chắc này, chúng tôi cố gắng những tháng còn lại trong năm kiên định mục tiêu mà Chính phủ giao và ngành BHXH đã đề ra” - Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Bảo hiểm xã hội lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, BHXH Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, ngành Bảo hiểm xã hội thường xuyên rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện.

Hiện tại, 100% thủ tục hành chính của ngành được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, từng bước tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ; đa dạng hình thức tiếp nhận hồ sơ (trực tuyến, trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích) vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách.

Kết quả, tính đến hết tháng 5/2023, toàn quốc đã có 12.444 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip (đạt 97,09% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc), với hơn 27 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT; hoàn thiện, bổ sung ứng dụng "VssID-BHXH số, có hơn 28,8 triệu tài khoản được phê duyệt và kích hoạt sử dụng.