Phần mềm được Công ty CP TS24 cung cấp miễn phí cho ngành BHXH và nâng cấp kịp thời khi chính sách BHXH, BHYT thay đổi.

Các đơn vị sử dụng phần mềm ngoài việc được hỗ trợ kê khai qua mạng còn có các chức năng quản lý người lao động, quản lý hồ sơ BHXH đã kê khai.

Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, hiện nay, BHXH Việt Nam đang thực hiện triển khai thí điểm giao dịch bằng phần mềm hỗ trợ kê khai thủ tục BHXH, BHYT qua mạng tại 26 tỉnh, thành phố.

“BHXH các tỉnh còn lại tiếp tục thực hiện nộp hồ sơ giấy, cử cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại đơn vị sử dụng lao động hoặc ký hợp đồng với dịch vụ bưu điện để thực hiện”, bà Minh nhấn mạnh.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và hưởng BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng dự thảo Quyết định Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử về BHXH từ quý II/ năm 2015; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức thực hiện giao dịch điện tử từ quý IV/ năm 2015.

Theo cơ quan BHXH Việt Nam, cơ quan này sẽ tiếp tục tập trung mọi giải pháp hiệu quả thực hiện cải cách TTHC, phấn đấu giảm số giờ giao dịch của các doanh nghiệp đến cuối năm 2015 còn 49,5 giờ, tương đương mức trung bình của các nước ASEAN- 06./.

H.TR