Được biết, ông Nguyễn Văn Ngon tham gia bảo hiểm người vay vốn cho toàn bộ hai khoản vay tại Chi nhánh BIDV Đồng Tháp - PGD Tháp Mười để phục vụ sản xuất kinh doanh và chăn nuôi gia súc.

BIC chi trả hơn 700 triệu đồng tiền bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Đồng Tháp
Đại diện BIC trao hơn 700 triệu đồng tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng vay vốn tại Đồng Tháp.

Vào ngày 8/8/2021, ông đã không may gặp tai nạn giao thông và tử vong sau đó. Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình ông Ngon, BIC Cửu Long (đơn vị cấp đơn bảo hiểm) đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình khách hàng; đồng thời, gấp rút phối hợp với gia đình và BIDV Đồng Tháp thu thập các hồ sơ liên quan để triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo quy định.

Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông Nguyễn Văn Ngon là 705.287.657 đồng, bao gồm: dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian chờ làm thủ tục bồi thường; trợ cấp mai táng phí.

Việc kịp thời chi trả quyền lợi bảo hiểm, đồng hành, chia sẻ khó khăn tài chính cùng thân nhân khách hàng vượt qua nỗi đau mất đi trụ cột kinh tế, sản phẩm bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An tiếp tục khẳng định được giá trị thực tiễn và tính nhân văn sâu sắc. Đối với ngân hàng, BIC Bình An thực sự trở thành một công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng./.