Cùng với đó, để kịp thời cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào có lương thực để ăn sau lũ, UBND tỉnh Bình Định cũng đã có quyết định phân bổ 1.000 tấn gạo cho các huyện, thị xã, thành phố, thị xã bị thiệt hại nặng. Trong đó, phân bổ cho thị xã An Nhơn và 2 huyện Tây Sơn, Tuy Phước mỗi địa phương 200 tấn gạo, TP. Quy Nhơn và các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, mỗi địa phương 100 tấn gạo.

Được biết, đây là 1.000 tấn gạo do Ngân hàng Công Thương Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh Bình Định để kịp thời cứu trợ cho nhân dân vùng lũ của tỉnh Bình Định./.

Phương Quyên (theo VGP)