tham nhung

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc vừa có các quyết định số 3308 và 3309/QĐ-UBND về việc thống nhất kết luận, kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh theo các kết luận thanh tra số 386 và 387 ngày 28/8/2014 về việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn các huyện Phù Cát và Phù Mỹ.

Theo đó, tổng số tiền chi sai chế độ chính sách mà các cá nhân và các đơn vị xây dựng của 2 huyện trên phải có trách nhiệm thu hồi là hơn 7,6 tỷ đồng và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh; trong đó, huyện Phù Mỹ hơn 802 triệu đồng và huyện Phù Cát hơn 6,88 tỷ đồng.

Đồng thời yêu cầu lãnh đạo 2 huyện nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành đối với công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn.

Lãnh đạo hai huyện có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chức năng tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng qui định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Tạng, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định cho biết: Qua các đợt thanh tra tại huyện Phù Cát cho thấy các cơ quan chức năng của huyện đã chi sai trợ cấp lần đầu, phụ cấp thu hút và công tác lâu năm tại 15 trường tiểu học, trung học cơ sở và phòng giáo dục (chỉ giáo viên mẫu giáo) với tổng số tiền 6,393 tỷ đồng và chi sai cho cán bộ, công chức và cá nhân của xã và các đơn vị thi công với tổng số tiền trên 493 triệu đồng.

Tại huyện Phù Mỹ chi sai cho tiền phụ cấp thu hút và phụ cấp lâu năm với tổng số tiền trên 514 triệu đồng và qua kiểm tra 43 công trình xây dựng tại bãi ngang ven biển từ năm 2012-2013 với tổng giá trị hơn 38 tỷ đồng, thanh tra phát hiện 18 công trình có sai phạm với tổng số tiền trên 287 tỷ đồng./.

Viết Ý/TTXVN