Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND gửi thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan để chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, công khai, minh bạch giá chuyển nhượng và chấp hành nghiêm chế độ kế toán thống kê, hóa đơn, chứng từ, đặc biệt nghiêm cấm các hành vi gian lận thuế, trốn thuế.

Nghiêm cấm các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản có hành vi lợi dụng để trục lợi, làm sai lệch giá giao dịch thực tế trong công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán, gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho mọi tổ chức và người dân.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan đến bất động sản thường xuyên tra cứu thông tin công khai trên Cổng giao tiếp điện tử giữa cơ quan thuế với người dân được đặt tại địa chỉ http://biditax.vn để tham gia phản biện những trường hợp kê khai giá chuyển nhượng không trung thực, bất hợp lý trong xác định giá chuyển nhượng bất động sản theo từng khu vực.

UBND tỉnh Bình Định giao Cục Thuế tỉnh công khai cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng bất động sản, cơ sở dữ liệu này phải được cập nhật thường xuyên theo thực tế phát sinh và công khai trên Cổng giao tiếp điện tử để phục vụ công tác hướng dẫn, hỗ trợ, định hướng cho người nộp thuế trong việc khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, giải quyết thủ tục hành chính, thiết kế ngắn gọn quy trình giải quyết hồ sơ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”, không gây ách tắc về giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bình Định: Yêu cầu công khai giá bán với các đơn vị kinh doanh bất động sản

Bình Định có đường bờ biển dài 72km được đánh giá đẹp nhất khu khu vực Duyên hải miền Trung, thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản

Cùng với đó, công khai thông tin về các giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên Cổng giao tiếp điện tử để người dân, các cấp, các ngành, các đoàn thể biết, giám sát, phản biện, tham gia quản lý và phòng ngừa vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh tình hình kê khai, nộp thuế và kịp thời xử lý các trường hợp khai thiếu trung thực giá chuyển nhượng bất động sản theo đúng quy định pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản (kể cả các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đấu giá bất động sản…) và người dân trên địa bàn tỉnh phải đăng tải công khai giá chuyển nhượng các bất động sản thuộc dự án mình quản lý, làm chủ đầu tư, môi giới, giá trúng đấu giá của các bất động sản được tổ chức đấu giá… lên website hoặc gửi đến cơ quan thuế địa phương để giám sát, quản lý và hình thành cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng bất động sản.

Việc ban hành chỉ thị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo hướng bao quát hết nguồn thu, chống thất thu và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương.