Trao đổi với PV TBTCVN, đại diện Cục Hải quan Bình Dương cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023 (từ ngày 1 đến hết ngày 4/9/2023), Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc phân công bố trí cán bộ công chức trực tại các chi cục và điểm thông quan trong những ngày nghỉ lễ để giải quyết thủ tục hải quan, đảm bảo không để ách tắc hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bình Dương: Cơ quan hải quan bố trí nhân lực đảm bảo thông quan hàng hoá dịp nghỉ lễ 2/9
Bình Dương: Cơ quan hải quan bố trí nhân lực đảm bảo thông quan hàng hoá dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Phi Vũ

Tại cục, luôn có 1 lãnh đạo cục trực để kịp thời chỉ đạo xử lý công việc; các phòng tham mưu cũng bố trí công chức trực để theo dõi, tổng hợp báo cáo và kịp thời tham mưu lãnh đạo cục các tình huống phát sinh. Các ca trực thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày, để lãnh đạo cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh; đảm bảo công tác an ninh, phòng cháy nổ.

Bên cạnh đó, để thuận lợi cho doanh nghiệp liên hệ khi có công việc đột xuất, danh sách và số điện thoại cán bộ công chức trực được niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục và được đăng trên cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan Bình Dương (binhduong.customs.gov.vn).

Được biết, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, Hải quan Bình Dương đã đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, không để xảy ra ách tắc hàng hóa của doanh nghiệp. Cụ thể, toàn cục đã giải quyết thủ tục hải quan cho 445 doanh nghiệp với hơn 1.900 tờ khai, kim ngạch đạt hơn 38 triệu USD.