12

Quang cảnh khu công nghiệp Vsip 2 tỉnh Bình Dương.

Kết quả trên không chỉ vượt chỉ tiêu dự toán mà còn đánh dấu sự phục hồi phát triển kinh tế nhanh chóng của tỉnh Bình Dương, khi dịch Covid – 19 đang từng bước được ngăn chặn, khống chế.

Thu ngoài quốc doanh tăng đột biến

Theo đánh giá của ban lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương tại buổi giao ban toàn ngành mới đây cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid -19 bùng phát đợt 2 trên địa bàn nhưng số thu ngân sách do ngành Thuế địa phương thực hiện từ 1/1 đến giữa tháng 5/2021 vẫn đạt như kỳ vọng. Nhất là sau khi dịch Covid-19 từng bước được khống chế dập tắt, tình hình kinh tế hồi phục, phát triển nhanh trở lại, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) tăng mạnh ở mức trên 20% so cùng kỳ. Đặc biệt, lĩnh vực ngoài quốc doanh (NQD) tăng trên 49%.

Cũng theo đánh giá của ban lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương, nguyên nhân tăng do một số doanh nghiệp SXKD đạt hiệu quả nên kéo theo nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tăng. Ngoài ra, năm 2021 thuế TNDN chênh lệch quyết toán 2020 không được gia hạn nên doanh nghiệp phải nộp đã nộp ngay từ đầu năm, một số doanh nghiệp tiêu thụ nội địa tăng làm phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp, các mặt hàng không được gia hạn, như bia, ô tô tăng sản lượng tiêu thụ nên thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cũng tăng lên đáng kể.

Doanh nghiệp nhà nước (bao gồm Trung ương và địa phương) trước đây vốn được cho là ì ạch, chậm đổi mới, từ đầu năm 2021 đến nay lại phát triển khá ổn định, lũy kế 5 tháng ước đạt khoảng 1.700 tỷ đồng, đạt khoảng 50% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và trên 120% so cùng kỳ. Nguồn thu lĩnh vực này đạt khá, do một số doanh nghiệp ngành chế biến sữa, cao su sau khi đầu tư dây chuyền sản xuất mới có sản phẩm tiêu thụ tốt nên phát sinh số thuế phải nộp tăng lên. Bên cạnh đó, Tổng công ty Becamex có số thuế nộp tăng đột biến 211,4% (300,5 tỷ đồng) so cùng kỳ do có phát sinh một số hợp đồng thuê đất mới.

Đối với các nguồn thu từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các lĩnh vực kinh tế dân doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất... từ đầu năm đến thời điểm hiện tại cũng có mức thu ổn định, phát sinh nguồn thu và tăng hơn so cùng kỳ. Duy chỉ có các nguồn thu thuế từ tiền thuê đất, thuế bảo vệ môi trường có mức thu giảm là do năm trước một số DN nộp tiền thuê đất trả một lần có giá trị lớn nhưng năm nay không phát sinh.

Đẩy mạnh chống thất thu

Ông Lê Thành Quý - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương cho biết, từ nay đến hết quý II/2021, bên cạnh tập trung đẩy mạnh tăng thu, khai thác các nguồn thu đơn vị đang chủ động linh hoạt xây dựng các kịch bản cụ thể (trong tình huống nếu có phát sinh dịch và không phát sinh dịch bệnh) một cách bài bản, hợp lý và chi tiết. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, chi cục thuế tổ chức triển khai, thực hiện các giải pháp quản lý thuế, rà soát mọi nguồn thu, nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, đơn vị luôn duy trì và nghiêm túc thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ trong mọi tình huống. Để tăng thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu cho ngân sách, lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương cho biết, từ nay đến hết quý II/2021 toàn đơn vị tiếp tục đẩy mạnh rà soát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của các thành phần kinh tế trên địa bàn, thường xuyên cập nhật thông tin để có cơ sở phân tích đánh giá, linh hoạt trong điều hành thu ngân sách. Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế định kỳ, đột xuất tại trụ sở đi đôi với theo dõi diễn biến tình hình nợ và thu hồi nợ thuế để có các biện pháp xử lý kiên quyết, hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thu ngân sách hàng tháng, quý để chỉ đạo kịp thời công tác điều hành thu ngân sách năm 2021.

Bên cạnh những nhiệm vụ trong tâm trên, Cục Thuế Bình Dương cũng đang tập trung đẩy mạnh nâng cấp các chương trình ứng dụng đáp ứng các nội dung nghiệp vụ, chính sách thuế mới theo Luật Quản lý thuế và các nghị định mới ban hành. Hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng tốt dịch vụ thuế điện tử để khai, nộp, hoàn thuế điện tử đảm bảo các chỉ tiêu qui định. Cùng với đó, yêu cầu đặt ra là sớm đảm bảo thông suốt việc ký điện tử trên hệ thống TMS và phần mềm ký điện tử tập trung đối với nội dung “Đôn đốc kê khai” theo Công văn 4678/TCT-KK ngày 3/11/2020 của Tổng cục Thuế. Đồng thời hướng dẫn cho đơn vị thực hiện tốt việc kê khai, hạn chế đến mức thấp nhất việc kê khai sai, kê khai nhầm và thực hiện tốt công tác hoàn thuế điện tử theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Từ nay đến hết quý II/2021, Cục Thuế Bình Dương tập trung đẩy mạnh tăng thu, khai thác các nguồn thu, đồng thời chủ động linh hoạt xây dựng các kịch bản cụ thể (trong tình huống nếu có phát sinh dịch và không phát sinh dịch bệnh) một cách bài bản, hợp lý và chi tiết để có cơ sở phân tích đánh giá, linh hoạt trong điều hành thu ngân sách...

Gia Cư