Bình Dương: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 58,3% dự toán
Ảnh: Minh họa

Theo phân tích của ban lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương, ảnh hưởng từ dịch bệnh năm 2021 đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 1/2022; đồng thời trong quý I/2022 là thời gian nghỉ Tết âm lịch, sau tết lao động ở một số ngành nghề lĩnh vực bị thiếu, do người lao động chưa quay lại làm việc.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong đợt dịch Covid-19 như: giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp 2021, giảm 2% thuế GTGT cho một số mặt hàng thuế suất 10% từ 1/2/2022... làm cho số thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh giảm trên 1.500 tỷ đồng.

Bình Dương: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 58,3% dự toán
Ảnh: Minh họa

Ngoài ra, các khoản thu đột biến không phát sinh từ một số doanh nghiệp trước đây có số thu cao cũng làm giảm thu trong 6 tháng đầu năm khoảng trên 500 tỷ đồng, làm cho nguồn thu quý I/2022 chỉ bằng 81,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bước sang quý II/2022, hầu hết các doanh nghiệp đã thích ứng, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và có phương thức sản xuất kinh doanh thích hợp để ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đơn hàng xuất khẩu sản phẩm, nên góp phần tạo nguồn thu khá cao đạt 104,3% so với cùng kỳ.

Đáng kể, một số doanh nghiệp nộp tiền thuế lớn như: Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam nộp thuế TTĐB và thuế GTGT, thuế TNDN 382 tỷ đồng; Tổng công ty Thanh Lễ nộp thuế BVMT 288 tỷ; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến Thiết Bình Dương nộp thuế 209 tỷ, Công ty MaSan nộp TNDN: 52 tỷ đồng...

Các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong đợt dịch Covid-19 như: giảm 30% thuế TNDN phải nộp 2021, giảm 2% thuế GTGT cho một số mặt hàng thuế suất 10% từ 1/2/2022..., làm cho số thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh giảm trên 1.500 tỷ đồng.