anh moi

Trạm kinh doanh xăng dầu Phúc Lộc Thọ tại Bình Phước. Ảnh: Gia Cư

Thường trực Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế tỉnh Bình Phước cho biết, để tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh với vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ đã thành lập tổ công tác để tập trung kiểm tra, rà soát tất cả các doanh nghiệp kinh doanh có doanh thu lớn nhưng có số nộp ngân sách thấp.

Theo đó, xăng, dầu, bất động sản và lĩnh vực xây dựng cơ bản của doanh nghiệp và trong dân là nhóm ngành nghề mà theo Cục Thuế Bình Phước lâu nay chưa được chú trọng thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ để khai thác tốt nguồn thu.

Quá trình kiểm tra sẽ tập trung chủ yếu vào việc đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế bao gồm tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất, tiền thuế nợ...

Riêng đối với lĩnh vực chống thất thu từ xây dựng cơ bản (XDCB) trong dân và của doanh nghiệp đăng ký thuế ngoài tỉnh, thi công công trình tại Bình Phước, thời gian tới, cơ quan thuế tập trung rà soát, đối chiếu với kết quả đã kê khai thuế so với danh sách các công trình XDCB được cấp giấy phép.

Đồng thời, thường xuyên rà soát địa bàn để yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cung cấp các hợp đồng XDCB. Kịp thời đôn đốc nhà thầu thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định để nộp tiền thuế vào NSNN. Đồng thời, phối hợp với Kho bạc Nhà nước để trích thu tiền thuế trước khi giải ngân đối với các công trình sử dụng vốn NSNN.

Cùng thời điểm, Cục Thuế Bình Phước sẽ chủ trì tổ chức rà soát, đối chiếu tất cả các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn về tình hình đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế. Đồng thời ban hành thông báo giải trình, quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế./.

Gia Cư