Cụ thể, tại Quyết định 75/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Hiếu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Trần Văn Hiếu sinh năm 1960 tại Thái Bình, có học vị Tiến sỹ. Hiện ông Trần Văn Hiếu là Thứ trưởng Bộ Tài chính, được Bộ trưởng Bộ Tài chính phân công phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài chính doanh nghiệp, quản lý giá. Ông trực tiếp phụ trách Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ (Tập đoàn Bảo Việt, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Công ty In Tài chính, Nhà khách Bộ Tài chính tại Hà Nội, Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn - Thanh Hoá). Thứ trưởng Trần Văn Hiếu theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính-ngân sách của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Trước đó, tại Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 26/7/2013, Thủ tướng đã cử ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, thay ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng./.

Theo Chinhphu.vn