Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDTBXH về quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 đến 2015; Bộ Tài chính xác định tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP năm 2013 (học kỳ II năm học 2012-2013) của các địa phương là gầ 414,6 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh Lạng Sơn: hơn 46,5 tỷ đồng; Yên Bái: gần 46,9 tỷ đồng; Sơn La: gần 101,5 tỷ đồng; Thanh Hóa: gần 190,8 tỷ đồng; Bến Tre: hơn 28,9 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ chi phí học tập; cấp mù miễn, giảm học phí cho bậc học mầm non và phổ thông; cấp bù học phí khối đào tạo và dạy nghề công lập.

Nay, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 cho NSĐP số tiền là 118,404 tỷ đồng (ngoài nguồn kinh phí đã bố trí dự toán năm 2013 là gần 277 tỷ đồng và kinh phí còn dư năm 2012 chuyển sang là gần 27,4 tỷ đồng) để thực hiện theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, bổ sung có mục tiêu cho Lạng Sơn: hơn 19,5 tỷ đồng; Yên Bái: gần 13,5 tỷ đồng; Thanh Hóa: hơn 79,6 tỷ đồng; Bến Tre: hơn 5,7 tỷ đồng. Đối với tỉnh Sơn La, không cấp bổ sung mà chuyển số tiền gần 27,4 tỷ đồng từ kinh phí còn dư năm 2012.

Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh làm thủ tục rút dự toán só tiền tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và sử dụng đúng mục đích, đối tượng, chế độ quy định.

Ngô Huệ