Bộ Tài chính chủ động bàn cách gỡ vướng trong mua sắm thuốc, vật tư y tế Ngành Tài chính: Nỗ lực vượt bậc, thu ngân sách đạt hơn 940 nghìn tỷ đồng Ngành Hải quan: Tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Miễn, giảm, giãn thuế, phí, tiền thuê đất gần 40.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” và tình hình thực tiễn trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tài chính đã chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp chính sách tài khoá, tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) đã đề ra.

Toàn ngành đã tập trung triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, các đề án; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN. Công tác điều hành chính sách tài khóa chủ động, quyết liệt thu, chi NSNN, kịp thời ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tài khóa, cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát chặt chẽ nợ công, tiếp tục tái cơ cấu theo hướng an toàn, bền vững.

Chủ động, kịp thời hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Lũy kế đến hết tháng 6, thu NSNN ước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, theo phân cấp, thu ngân sách trung ương đạt 66,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt xấp xỉ 67% dự toán. Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 28,6%, chi thường xuyên đạt 45,8%, chi trả lãi đạt 50,1% dự toán. Kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong 6 tháng đầu năm thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội khoảng 39,8 nghìn tỷ đồng.

Kết quả tích cực từ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - NSNN đã giúp củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 30 quốc gia bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm, riêng Việt Nam, Tổ chức S&P đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng "Ổn định” và là một trong hai nền kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được nâng bậc tín nhiệm kể từ đầu năm đến nay.

Công tác quản lý nhà nước đối với thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp được tăng cường; điều hành giá cả, thị trường phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, ổn định đời sống của người dân; kiểm soát lạm phát lạm phát theo mục tiêu.

Bộ Tài chính đã chủ động tính toán, dự báo các yếu tố tác động đến lạm phát, bám sát tình hình thực tế, xây dựng các kịch bản, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý giá chặt chẽ, kiểm soát lạm phát, báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá các biện pháp điều hành, bình ổn giá để kiểm soát lạm phát mục tiêu. Đặc biệt, Bộ Tài chính đã kịp thời trình cấp thẩm quyền ban hành các giải pháp kiểm soát tốc độ tăng giá xăng dầu và một số mặt hàng bình ổn giá.

Liên tục đi đầu về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ

Bên cạnh đó, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 130/159 tổng nhiệm vụ năm 2022; rà soát, bãi bỏ 25 thủ tục hành chính (TTHC); sửa đổi, bổ sung, thay thế 45 thủ tục và ban hành mới 3 thủ tục trong các lĩnh vực hải quan, quản lý thuế, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng và quản lý nợ; thực hiện công khai, cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định, đạt 874/874 thủ tục, đạt 100% kế hoạch; rà soát đề xuất danh mục chế độ báo cáo định kỳ điện tử hóa giao đoạn 2021 - 2022 bao gồm 230 chế độ báo cáo đạt tỷ lệ 79,31%, vượt hơn 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ.

Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí thứ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ với kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt 91,90/100 điểm. Đây là năm thứ 8 liên tục Bộ Tài chính nằm trong top 3 bộ dẫn đầu về xếp hạng này.

Chủ động, kịp thời hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại trụ sở Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Về xây dựng chính phủ điện tử, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan. Đến hết tháng 6/2022, tổng số TTHC là 874, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thuộc lĩnh vực quản lý là 866, trong đó: số DVCTT mức độ 3 là 62 (tỷ lệ 7,16%); số DVCTT mức độ 4 là 457 (tỷ lệ 52,58%). Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 là 519 (tỷ lệ 59,93%).

Tiếp tục triển khai tổ chức bộ máy nội bộ theo tinh thần các Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, năm 2022, Bộ Tài chính đã giao biên chế giảm 10% so năm 2015; thực hiện sắp xếp để giảm 2 đầu mối đơn vị cấp chi cục (Tổng cục Dự trữ Nhà nước).

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó kiến nghị cho phép đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cơ chế chi trả thu nhập tăng thêm năm 2022 theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và đến khi chính sách tiền lương mới, theo Nghị quyết số 27-NQ/TW được thực hiện; kiến nghị cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp tục thực hiện phương án tự chủ đã được duyệt đến hết năm 2022. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

Trong quản lý sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ các dự thảo nghị định về quản lý tài sản công; đồng thời, tích cực đôn đốc báo cáo việc kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo quy định. Tính đến hết ngày 30/6/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 148 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Tài chính đã thực hiện trên 28,4 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý giá, chứng khoán; kiểm tra trên 438,6 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; điều tra chống buôn lậu bắt giữ, xử lý 7,4 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan; kiến nghị xử lý tài chính 21,2 nghìn tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Bên cạnh đó, đã làm tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nhìn chung, Bộ Tài chính đánh giá, nhờ có sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, ngay từ đầu năm ngành Tài chính đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN đã đề ra; điều hành chính sách tài khóa chủ động, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, quyết liệt thu, chi ngân sách kịp thời ứng phó với thiên tai dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội; kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép; giá cả, thị trường cơ bản được kiểm soát; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, giữ ổn định kinh tế Việt Nam, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân.