covid-19

Khách đến làm việc tại Bộ Tài chính thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Đức Minh

Ngay trong ngày 24/5/2021, Bộ Tài chính đã khẩn trương thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở Cơ quan Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo).

Bộ Tài chính cũng đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị làm việc tại trụ sở Cơ quan Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị, hệ thống đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Theo đó, các đơn vị có trách nhiệm thông báo đến toàn thể cán bộ công chức về trường hợp F0, F1 của cơ quan Tổng cục Thuế; các trường hợp theo báo cáo kết quả điều tra, xử lý trường hợp mắc Covid-19 của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân; đồng thời, yêu cầu cán bộ công chức (CBCC) thuộc phạm vi quản lý có đến làm việc, giao dịch tại trụ sở Tổng cục Thuế hoặc tiếp xúc, làm việc với CBCC thuộc Tổng cục Thuế tại trụ sở Cơ quan Bộ, hoặc tiếp xúc bên ngoài trụ sở cơ quan trong thời gian 21 ngày trở về trước kể từ ngày 23/5/2021 thực hiện khai báo lịch trình di chuyển, tiếp xúc để làm cơ sở xác định các trường hợp F2, F3 tại trụ sở Cơ quan Bộ.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm yêu cầu CBCC của đơn vị có lịch sử tiếp xúc với CBCC thuộc Tổng cục Thuế khi được xác định là F2, F3 thực hiện việc khai báo y tế với cơ sở y tế địa phương nơi cư trú; khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế và in kết quả khai báo điện tử gửi về Cục Kế hoạch tài chính trong ngày 25/5.

Ngoài ra, đối với trường hợp được xác định là F2, yêu cầu cách ly tại nhà theo quy định.

Trong trường hợp phải cách ly tại nhà, CBCC làm việc từ xa; tự theo dõi sức khỏe bản thân (đo nhiệt độ cơ thể tối thiểu 2 lần/ngày) và thông báo tình hình sức khỏe với CBCC làm nhiệm vụ đầu mối phòng, chống Covid-19 của đơn vị.

Đối với trường hợp được xác định là F3, căn cứ nhiệm vụ, công việc được giao và yêu cầu tiến độ thực hiện, Thủ trưởng đơn vị xem xét, cân đối, bố trí số lượng CBCC luân phiên đến làm việc trực tiếp tại cơ quan cho phù hợp, đảm bảo công việc không bị ngừng trệ hoặc chậm tiến độ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

CBCC khi đến làm việc tại trụ sở Cơ quan Bộ phải đảm bảo tuân thủ và chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan, thực hiện nghiêm ngặt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thủ trưởng các đơn vị yêu cầu tất cả CBCC khai báo y tế điện tử, thường xuyên cập nhật thông tin khai báo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và thực hiện check-in điểm kiểm dịch “Cơ quan Bộ Tài chính” bằng mã QR-code.

Bộ Tài chính yêu cầu tạm dừng tất cả các cuộc họp, hội nghị; các hoạt động tập trung đông người tại trụ sở Cơ quan Bộ. Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị căn cứ khối lượng công việc của đơn vị, chủ động phân công, bố trí một phần CBCC thuộc phạm vi quản lý luân phiên làm việc trực tuyến, từ xa./.

Khánh Huyền