Đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Về phía Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, tới dự hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Hà - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Ban chỉ đạo 35 Bộ Tài chính tổ chức hội nghị chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Quang cảnh hội nghị

Ngay sau phát biểu khai mạc hội nghị của Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Thời báo Tài chính Việt Nam đã có tham luận liên quan đến vấn đề này trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác của từng đơn vị.

Ông Vũ Trọng Hà đã phát biểu về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trong gần 5 năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo sát sao; các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị đã có sự chuyển biến nhận thức, quan tâm chỉ đạo và xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Vũ Trọng Hà đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính. Việc triển khai Nghị quyết đã được gần 5 năm, do đó thời gian tới phải tổ chức tổng kết, đánh giá, nhận diện cho được các âm mưu của các lực lượng thù địch và chia sẻ một số biện pháp.

Ban chỉ đạo 35 Bộ Tài chính tổ chức hội nghị chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Trước đó, Bí thư Ban Cán sự Đảng - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch năm 2023 với phương châm "Kiên định - Chủ động - Kịp thời - Sáng tạo - Hiệu quả" để thống nhất cùng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nắm chắc tình hình, chủ động tấn công, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mục đích của kế hoạch hành động nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tài chính, kinh tế hiện nay; bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương thống nhất, đồng bộ, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, vững chắc trong công tác này; bảo vệ, lan tỏa quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Hội nghị Trung ương Đảng.

Đồng thời, chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tích cực phối hợp, hiệp đồng, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng thành viên Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính, đề cao tính chủ động phát hiện, trao đổi, cung cấp phản ánh tình hình, kịp thời phối hợp xử lý, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội./.