hội nghị trực tuyến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2020

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị trực tuyến năm 2020 có chủ đề “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ĐTBD nâng cao năng lực công chức, viên chức ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) cho biết, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo các tổng cục, thủ trưởng các đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Nhờ đó, công tác ĐTBD của ngành Tài chính đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Theo ông Phạm Xuân Thủy, riêng trong năm 2019, các đơn vị đã tổ chức và cử tổng số 98.285 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước với 374 lớp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến trong bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính, cũng như thảo luận các nội dung cần thay đổi, điều chỉnh trong ĐTBD, đặc biệt là đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao năng lực công chức, viên chức ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đánh giá cao kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Tài chính trong năm 2019 và thời gian qua. Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19, Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và các đơn vị đã hết sức chủ động, triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đạt được kết quả khích lệ và cần phát huy tốt hơn.

Từ những yêu cầu, chủ trương, nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Trong đó, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải bám sát chủ trương của Đảng và nhà nước, nhiệm vụ của ngành Tài chính, nắm bắt kịp thời những chính sách mới để đưa vào nội dung ĐTBD, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành Tài chính. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của ngành phải nắm bắt cơ hội, lợi thế để khẩn trương đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức trong ngành, cũng như của các đơn vị ngoài ngành Tài chính, các tổ chức xã hội.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị, các đơn vị tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hình thức trực tuyến. Đội ngũ giảng viên cần được quan tâm, lựa chọn và đổi mới phương pháp giảng dạy...

Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh, các đơn vị cần đưa ra các giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng với cán bộ, công chức ngành Tài chính, trong đó đổi mới cơ chế phân cấp, phân công, phối hợp trong xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới công tác lập kế hoạch ĐTBD hàng năm; đổi mới quy trình xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu ĐTBD; tăng cường đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, đội ngũ chuyên gia đang công tác tại các đơn vị trong ngành; đổi mới công tác kiểm tra kết quả ĐTBD và đánh giá chất lượng.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu, các cơ sở đào tạo xây dựng cơ chế, chính sách để tuyển chọn đội ngũ giảng dạy, báo cáo viên có chất lượng cao; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy và học; chủ động trong việc xây dựng chương trình học, tổ chức các khóa đào tạo...

Thứ trưởng Vũ Thị Mai giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, xây dựng quy chế kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực trình độ cán bộ nhằm thúc đẩy cán bộ, công chức tự học; xây dựng quy chế khung đào tạo trực tuyến…

Đức Minh