Dự án phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 2.728 tỷ đồng. Trong đó vốn nước ngoài (vay Ngân hàng Thế giới) chiếm tỷ lệ 90%.

Đối với phần vốn nước ngoài, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được ngân sách nhà nước cấp 90% và cho vay lại 10% theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 20/2/2020 của Chính phủ về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 3 Đại học (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng).

Bộ Tài chính và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hiệp định vay phụ

Ông Võ Hữu Hiển (bên phải) - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại và Ông Vũ Hải Quân - Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Hiệp định vay phụ. Ảnh: Đức Minh

Hiệp định vay phụ và Hợp đồng ủy quyền cho vay lại được ký kết, thực hiện là cơ sở cho việc giải ngân rút vốn cho dự án, qua đó giúp dự án đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, khoản vay lại từ Hiệp định tài trợ của Ngân hàng Thế giới sẽ giúp xây dựng mô hình đại học đổi mới sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Nhà nước và Chính phủ về xây dựng các đại học nghiên cứu tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Bộ Tài chính và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hiệp định vay phụ
Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, ông Võ Hữu Hiển và Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, ông Nguyễn Minh Thọ ký hợp đồng ủy quyền cho vay lại. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Võ Thành Hưng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao hằng năm, xây dựng lộ trình, tiến độ triển khai thực hiện khả thi nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư cho dự án.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng mong nhận được cam kết cao của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hoàn thành bổ sung các giá trị tài sản bảo đảm đủ điều kiện thế chấp theo quy định pháp luật hiện hành để làm cơ sở giải ngân rút vốn khoản vay lại.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ, đảm bảo dự án thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ ký, ông Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là dự án hết sức quan trọng đối với nhà trường, trong đó thực hiện một số công trình trọng điểm, như: xây dựng trường đại học sức khỏe trên cơ sở nâng cấp Khoa Y hiện có; xây dựng trung tâm tiên tiến, đổi mới, sáng tạo; hợp phần cải tạo cơ sở, vật chất của các đơn vị; hỗ trợ công tác chuyển đổi số của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh... Ông Vũ Hải Quân cam kết sẽ triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho dự án./.