Bình Định giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên 111% kế hoạch

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2023, tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) trên 7.423 tỷ đồng. Tỉnh đã phân bổ trên 8.948 tỷ đồng. Tính đến hết thời hạn giải ngân nguồn vốn năm 2023 (31/1/2024), tỉnh Bình Định đã giải ngân gần 8.265 tỷ đồng, đạt trên 111% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) của tỉnh là 95,5%.

Trong năm 2024, tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN trên 7.365 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách trung ương (NSTW) gần 1.277 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương (NSĐP) trên 6.088 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh Bình Định đã phân bổ chi tiết vốn NSTW đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn NSĐP trên 7.345 tỷ đồng, đạt trên 120% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính yêu cầu một số địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư
Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương, do Tổ công tác số 5 quản lý. Ảnh tư liệu

Ước đến ngày 29/2/2024, tỉnh Bình Định giải ngân được gần 1.191 tỷ đồng, đạt 13,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó vốn CTMTQG đạt 13,4%).

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định, đến nay tỉnh đã bàn giao cho chủ đầu tư 951 ha, đạt 99,8% (953,19 ha). Đồng thời, tỉnh Bình Định đã điều chỉnh và bàn giao bổ sung thêm diện tích khoảng 35,85 ha, với 1.722 hộ bị ảnh hưởng, đạt 100%.

Trước tiến độ giải ngân của 3 địa phương trong 2 tháng đầu năm, để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này theo quy định.

Về tình hình thực hiện 3 CTMTQG, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì CTMTQG phối hợp với các đơn vị trong công tác rà soát văn bản còn thiếu, kịp thời tập hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị để đề xuất/kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình. Tỉnh tiếp tục duy trì 4 tổ công tác liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện và đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nội dung các CTMTQG tại các đơn vị thụ hưởng.

Phú Yên, Khánh Hòa giải ngân năm 2023 đạt thấp

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đều thấp, không đạt mục tiêu đề ra.

Cụ thể, năm 2023, tỉnh Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN trên 4.654 tỷ đồng. Đến ngày 31/1/2024, tỉnh đã giải ngân được trên 2.842 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tỷ lệ giải ngân nguồn CTMTQG của tỉnh là 89%.

Năm 2024, tỉnh Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN trên 4.050 tỷ đồng (trong đó, vốn NSTW gần 959 tỷ đồng; vốn NSĐP trên 3.091 tỷ đồng). UBND tỉnh Phú Yên đã phân bổ chi tiết vốn NSTW gần 804 tỷ đồng, bằng 83,83% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn NSĐP trên 3.109 tỷ đồng, bằng 100,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ước đến ngày 29/2/2024, tỉnh Phú Yên giải ngân được trên 148 tỷ đồng, đạt 3,6% kế hoạch Thủ tướng giao, trong đó CTMTQG đạt 2,8%.

Cho biết về công tác GPMB phục vụ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, đến nay tỉnh Phú Yên đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt 97,49% diện tích (87,85 Km/90,12 Km).

Bộ Tài chính yêu cầu một số địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư
Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các tuyến cao tốc trên địa bàn. Ảnh tư liệu

Về phía tỉnh Khánh Hòa, năm 2023, tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN trên 7.014 tỷ đồng, đã phân bổ trên 6.014 tỷ đồng. Đến ngày 31/1/2024, tỉnh đã giải ngân được trên 5.302 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tỷ lệ giải ngân nguồn CTMTQG là 85,8%.

Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN trên 7.669 tỷ đồng. UBND tỉnh Khánh Hòa đã phân bổ chi tiết vốn NSTW trên 2.033 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn NSĐP trên 3.861 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đề nghị các địa phương rà soát kỹ, phân bổ vốn tập trung, không dàn trải. Đặc biệt, thực hiện phân bổ vốn theo đúng thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân; tập trung bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án quan trọng quốc gia...; không phân bổ vốn cho các dự án không có khả năng giải ngân.

Ước đến ngày 29/2/2024, tỉnh Khánh Hòa giải ngân được trên 401 tỷ đồng, đạt 5,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó CTMTQG đạt 9,8%.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của quốc gia triển khai trên địa bàn như: dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã hoàn thành công tác GPMB, hiện đang triển khai thi công dự án và dự kiến hoàn thành trong quý I/2024; dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang đang triển khai công tác GPMB đạt khoảng 90%, đã khởi công ngày 1/1/2023, hiện đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hiện đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2026.

Cần giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng các tuyến cao tốc

Trước tiến độ giải ngân của 3 địa phương trong 2 tháng đầu năm, để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đề nghị các địa phương rà soát kỹ, phân bổ vốn tập trung, không dàn trải. Đặc biệt, các địa phương thực hiện phân bổ vốn theo đúng thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân; tập trung bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án quan trọng quốc gia...; không phân bổ vốn cho các dự án không có khả năng giải ngân.

Các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, xác định các mốc thời gian hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng với các dự án, gói thầu mới thực hiện trong năm 2024.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị 3 địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các tuyến cao tốc trên địa bàn (tỉnh Bình Định chưa bàn giao 0,56 km, tỉnh Phú Yên chưa bàn giao 2,27 km...). Đồng thời, các địa phương tiếp tục rà soát bảo đảm kiểm soát định mức, đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.