Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2012/TT-BTC hướng dẫn về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội (ban công tác mặt trận, chi hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên) thuộc các xã đặc biệt khó khăn.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí trong dự toán ngân sách cấp tỉnh hàng năm hỗ trợ các chi hội theo mức từ 1- 2 triệu đồng/năm/chi hội.

Tuy nhiên năm 2013, tình hình thu NSNN của cả nước rất khó khăn; nguồn ngân sách trung ương rất hạn hẹp, phải cân đối bố trí cho nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Vì vậy, với đề nghị hỗ trợ kinh phí để thực hiện chính sách trên của 2 tỉnh Kon Tum và Bắc Kạn trong năm 2013, trước mắt, Bộ Tài chính đề nghị UBND 2 tỉnh trên sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ hoạt động của các chi hội thuộc các tổ chức chính trị- xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương, tại các xã đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính sẽ tổng hợp chung, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho 2 địa phương khi có nguồn.

Năm 2012, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương, Bộ Tài chính đã trình và Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ tỉnh Kon Tum hơn 3,2 tỷ đồng kinh phí hoạt động cho các chi hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn.

Vũ Luyện