Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lào Bounleua Sinxayvoravong đồng chủ trì các hội nghị.

Tại các hội nghị, Bộ trưởng và Thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN đã tập trung thảo luận với EU-ABC, US-ABC xoay quanh các chủ đề: "Tiếp tục phục hồi bền vững và công bằng cho ASEAN”, bao gồm Tài chính xanh và Công nghệ tài chính; tăng cường kết nối cho các hệ thống tài chính kiên cường ở Đông Nam Á.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự chuỗi hội nghị đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng Trung ương ASEAN với ABAC. Ảnh: Đức Minh

Còn tại hội nghị bộ trưởng, thống đốc ASEAN với hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC), các Bộ trưởng và Thống đốc đã thảo luận và nghe các khuyến nghị của ABAC về những lĩnh vực ưu tiên sau: chuyển đổi số; tạo thuận lợi đầu tư; kết nối giao dịch kỹ thuật số; kết nối thanh toán kỹ thuật số xuyên biên giới.

Các bộ trưởng, thống đốc ngân hàng các nước trong khu vực ASEAN bày tỏ đánh giá cao ABAC, US-ABC và EU-ABC về việc trao đổi quan điểm các vấn đề khu vực và toàn cầu liên quan. Đồng thời ghi nhận vai trò và đóng góp quan trọng của các đối tác trong các ngành kinh doanh của ASEAN trong việc hỗ trợ các sáng kiến của ASEAN thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế khu vực hướng tới tăng trưởng bền vững, kiên cường và toàn diện.

Phát biểu đối thoại với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ, khu vực ASEAN nói chung, Việt Nam nói riêng, tiếp tục duy trì là khu vực tăng trưởng cao, năng động là điểm đến hấp dẫn với các doanh nghiệp; sự đổi mới theo hướng chính phủ điện tử, tạo thuận lợi thương mại, điều kiện kinh doanh tích cực cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự chuỗi hội nghị đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN

Quang cảnh hội nghị Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN với Hội đồng Kinh doanh ASEAN- châu Âu. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, các nền kinh tế ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Sự chung tay, chia sẻ trách nhiệm từ phía các cộng đồng doanh nghiệp là rất quan trọng. Đối với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, cần đồng hành với khu vực trong thúc đẩy nguồn lực tài chính và công nghệ trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi bền vững.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khuyến nghị, trong bối cảnh áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cũng cần lưu ý tới việc áp dụng này để duy trì được sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp đa quốc gia vào cung cấp tài chính và công nghệ cho chuyển đổi xanh.

Vấn đề an ninh mạng, để đảm bảo an toàn ổn định của thị trường tài chính, chứng khoán cũng được đặt ra trong bối cảnh rủi ro này ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Bên cạnh đó, các nền kinh tế ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Sự chung tay, chia sẻ trách nhiệm từ phía các cộng đồng doanh nghiệp là rất quan trọng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng đề nghị các hội đồng doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ, đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước đối với tiền số và tài sản số sao cho vừa đảm bảo được yêu cầu tận dụng được các lợi ích kinh tế của lĩnh vực này đem lại, vừa đảm bảo có các biện pháp quản lý phù hợp của nhà nước để duy trì sự ổn định của thị trường và bảo vẹ quyền lợi hợp pháp, hợp lý của các bên liên quan.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự chuỗi hội nghị đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN
Quang cảnh hội nghị hội nghị Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị với ABAC, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Việt Nam ghi nhận những kiến nghị của ABAC và đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp ASEAN trong thúc đẩy các dòng tài chính trong khu vực ASEAN.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, ABAC sẽ tiếp tục cơ chế đối thoại hiệu quả với các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN, qua đó đóng góp các kiến ghị quan trọng từ khu vực tư nhân ASEAN vào quá trình hoàn thiện hệ thống quy định và hạ tầng thị trường tài chính để tăng cường thu hút các dòng vốn đầu tư vào khu vực.

Một số hình ảnh hoạt động của Bộ trưởng tại chuỗi các hội nghị:

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự chuỗi hội nghị đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự chuỗi hội nghị đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự chuỗi hội nghị đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự chuỗi hội nghị đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự chuỗi hội nghị đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp ASEAN
Ảnh: Đức Minh