ky

Hai Bộ trưởng chứng kiến lễ ký trao đổi thư hợp tác giữa Ủy ban chứng khoán Việt Nam và Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đánh giá cao vai trò của Nhật Bản - nhà tài trợ vốn vay ODA lớn nhất cho Việt Nam, với tổng số vốn cam kết từ năm 1993 đến nay, lên đến hơn 21 tỷ USD; trong đó, số vốn vay theo hình thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp khoảng 242 tỷ yên (tương đương 2,55 tỷ USD).

Hợp tác song phương giữa hai bộ tài chính phát triển mạnh và có hiệu quả trong các lĩnh vực hải quan, chứng khoán và trao đổi kinh nghiệm tái cơ cấu DNNN.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, hợp tác trong lĩnh vực hải quan về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và viện trợ các trang thiết bị kỹ thuật, thực sự quý báu. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) là một biểu hiện sinh động cho sự hợp tác hết sức tốt đẹp giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Nhật Bản.

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam và Nhật Bản đã chứng kiến lễ ký Thư hợp tác trao đổi giữa Chủ tịch Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản và Chủ tịch UBCKNN Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác này góp phần nâng cao năng lực về quản lý, giám sát và phát triển thị trường vốn của Việt Nam.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đề cao vai trò dẫn dắt của Nhật Bản trong cơ chế hợp tác đa phương ASEAN + 3, nhất là các hỗ trợ trực tiếp cho các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, thông qua Quỹ hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản (JAFTA) trong lĩnh vực phát triển thị trường trái phiếu.

Bộ trưởng đã đề nghị Bộ Tài chính Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực, phát triển nguồn cán bộ, phát triển thị trường cho Việt Nam...

Bộ trưởng đã mời Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso sang thăm Việt Nam và tham dự buổi lễ khánh thành vận hành chính thức hệ thống VNACCS/VCIS, dự kiến vào tháng 4/2014. Bộ trưởng Taro Aso cám ơn và hứa sẽ xem xét và thu xếp thời gian sang thăm Việt Nam./.

Đức Minh