Cùng dự cuộc làm việc của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có các đại diện đơn vị cục, vụ chức năng của hai Bộ.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, liên quan đến Nghị định về hoạt động lấn biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu một số vấn đề Bộ Tài chính góp ý.

Hai Bộ đã bàn thảo một số vấn đề tại dự thảo nghị định này, như về: chuyển đổi mục đích sử dụng đất với khu vực lấn biển; chi phí tạo mặt bằng…

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã giải đáp một số kiến nghị và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cùng dự cuộc làm việc của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có các đại diện đơn vị cục, vụ chức năng của hai Bộ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ghi nhận những kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gợi mở một số vấn đề có liên quan để Bộ này sớm hoàn thiện Nghị định trình Chính phủ.

Các đơn vị chức năng của hai Bộ trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ có liên quan.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển với quan điểm thống nhất, bảo đảm nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái; phân tích, đánh giá đầy đủ chi phí lợi ích về kinh tế - xã hội, môi trường nhằm phát triển bền vững./.