bộ trưởng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (ngoài cùng bên phải) trao đổi với cử tri tại Đại học Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: Minh Tuấn.

Chiều 10/6/2021, Văn phòng Quốc hội đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong Chương trình hành động của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng nêu rõ, hiện nay, với trọng trách là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, một Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Qua đó kịp thời động viên, huy động được các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để sử dụng có hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định các cân đối vĩ mô của đất nước.

“Tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính trong cả nước khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa nền tài chính quốc gia vững mạnh, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước. Chúng tôi sẽ bám sát các chủ trương, định hướng tại Văn kiện Đại hội Đảng XIII, xác định, mục tiêu xuyên suốt trong quản lý, điều hành tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn tới là: Tài chính phục vụ ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đi tiên phong và đóng góp tối ưu vào việc triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”, chương trình hành động của Bộ trưởng nêu rõ.

Là Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu và nhất quán cùng tập thể lãnh đạo và cử tri tỉnh Bỉnh Định quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của tỉnh đã đề ra.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn trên cương vị của mình sẽ có những đóng góp để Bình Định tiếp tục đà phát triển, trong đó, tập trung đẩy mạnh quy hoạch, xúc tiến đầu tư, tranh thủ tối đa các nguồn vốn để đầu tư các công trình trọng điểm. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.../.

Minh Anh