tbt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.Q

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư Pháp Hà Hùng Cường đã tóm lược lại lịch sử 70 năm qua của ngành Tư Pháp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ngành trong sự nghiệp phát triển đất nước.

hh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất - Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước phong tặng cho ngành Tư pháp. Ảnh: H.Q

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Tư pháp Việt Nam trong 70 năm qua. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế, yếu kém mà ngành Tư pháp phải kịp thời rút kinh nghiệm và có giải pháp tích cực khắc phục.

Tổng Bí thư chỉ rõ một trong những bài học kinh nghiệm chung của các ngành, các cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó có ngành Tư pháp, đó là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tụy với công việc mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, người làm công tác tư pháp "phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng"; phải nêu cao gương Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo.

“Bộ Tư pháp cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng; bảo vệ chủ quyền, quyền công dân và con người; phát hiện và đề xuất với Chính phủ những chính sách pháp lý phù hợp với thực tiễn. Đồng thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện thể chế giai đoạn đến năm 2020. Trong bất luận hoàn cảnh nào, ngành tư pháp phải kiên định lập trường tư tưởng, luôn giữ vững mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống luật pháp của Việt Nam”, Tổng Bí thứ nhắc nhở.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tư pháp ghi nhận những đóng góp và thành tích của ngành Tư pháp suốt thời gian qua./.

Hồng Quyên