Cục An toàn thực phẩm cho biết vừa nhận được thông tin từ Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh về việc Công ty Premier Foods đang thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots, do có thể chứa các mảnh nhựa.

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại váng sữa nhập khẩu có thể chứa mảnh nhựa
Bộ Y tế cảnh báo không dùng 3 loại váng sữa nhập khẩu. Ảnh: TL.

Theo Cục An toàn thực phẩm, các sản phẩm này đã được nhập khẩu về Việt Nam, trong đó 3 sản phẩm bị cảnh báo gồm: Ambrosia My Mini Custard Pots; Ambrosia My Mini 30% Less Sugar Custard Pots; Ambrosia My Mini Rice Pots. Các sản phẩm đều được đóng gói 6x55g.

Hiện Cục An toàn thực phẩm đã chuyển toàn bộ thông tin cho Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương), đề nghị thực hiện rà soát các sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường, giám sát việc thu hồi và kiểm soát việc nhập khẩu đối với sản phẩm thuộc cảnh báo trên.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm được cảnh báo và thông tin ngay cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nếu phát hiện các sản phẩm thuộc lô cảnh báo này trên thị trường./.