Tính đến đầu tháng 12/2013, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 16.587 tỷ đồng, đạt 87,8% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Trước đó, Cục Hải quan Quảng Ninh được giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2013 là 18.900 tỷ đồng, tăng 44,8% so với chỉ tiêu giao thu năm 2012 và tăng 15,2% so với số thực hiện năm 2012.

Từ đầu năm tới nay, Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng thu ngân sách trên địa bàn. Đơn vị đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu đảm bảo quản lý chặt chẽ, thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào ngân sách. Đồng thời, đánh giá, phân tích hoạt động xuất nhập khẩu, khả năng diễn biến buôn lậu trên địa bàn vào dịp cuối năm để xây dựng kế hoạch ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngoài ra, ngành Hải quan Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan đối với các đối tượng có rủi ro cao như: doanh nghiệp trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, loại hình trọng điểm dễ gian lận thương mại; Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; Chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt đối với các mặt hàng có số thu lớn như: xăng dầu, than, ô tô và máy móc thiết bị./.

Theo mof.gov.vn