tmđt

Ảnh minh họa.

>> Nhiều sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới đang nộp thuế thay

>> Các sàn giao dịch thương mại điện tử chưa phải nộp thuế thay từ 1/8

Trước ý kiến cho rằng sàn giao dịch thương mại điện tử chỉ đóng vai trò là nơi để người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ, có trường hợp đăng ký qua sàn nhưng không có giao dịch, không phát sinh doanh thu thì sàn thương mại điện tử có phải kê khai và nộp thuế thay hay không?

Bà Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, nếu cá nhân có đăng ký qua sàn, nhưng không có giao dịch, không phát sinh doanh thu và người nộp thuế chứng minh được điều này thì sàn thương mại điện tử không phải kê khai và nộp thuế thay cho trường hợp này.

Cũng theo giải thích của bà Nguyễn Thị Lan Anh, việc quản lý thu thuế thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm mục đích tối ưu hóa công tác quản lý thuế theo yêu cầu của quản lý thuế hiện đại, cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu đầu mối kê khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế.

Theo đó, các cá nhân kinh doanh tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế sẽ không bị ảnh hưởng, khi đã nộp thuế thông qua sàn, thì sẽ không phải nộp thuế tại địa điểm kinh doanh cố định đối với doanh thu qua sàn.

Các trường hợp hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi trực tiếp bán nông sản qua sàn cũng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế theo quy định.

Đối với trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu kinh doanh từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc trường hợp không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế. Đến cuối năm cá nhân tự xác định doanh thu trong năm và được đề nghị xử lý hoàn trả, hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cơ quan Thuế triển khai quản lý thuế điện tử đối với cá nhân để đáp ứng việc khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân kinh doanh khi thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết thêm, theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP thì người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm: Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử…

“Căn cứ các quy định về quản lý thương mại điện tử nêu trên, Thông tư 40/2021/TT-BTC chỉ hướng dẫn các sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện cung cấp các thông tin sàn có sẵn, có trách nhiệm lưu trữ, theo dõi theo quy định của Chính phủ đối với quản lý thương mại điện tử, không yêu cầu cung cấp các thông tin mới mà pháp luật quản lý thương mại điện tử không quy định” - bà Lan Anh nói./.

Nhật Minh