Theo Bộ Y tế, nhằm tiếp tục truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT); khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành Y tế, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế, sở thông tin và truyền thông, bảo hiểm xã hội và các sở, ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày BHYT Việt Nam 1/7/2022.

Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định pháp luật bảo hiểm y tế
Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định pháp luật bảo hiểm y tế. Ảnh: TL.

Cụ thể, chỉ đạo sở y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BHYT gắn với việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025.

Giao sở y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT.

Chỉ đạo sở y tế phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2022 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa như: tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng…; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT với các thông điệp truyền thông chủ yếu như:

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân; tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;

Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng; BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện; thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình./.

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến cuối năm 2021, số người tham gia BHYT đạt hơn 88,8 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.