Cần Thơ: Khó đạt chỉ tiêu thu ngân sách cả năm 2021
Chế biến cá tra xuất khẩu của doanh nghiệp ở TP.Cần Thơ. Ảnh: TL

Cụ thể, tại thời điểm đầu tháng 10/2021, tổng thu ngân sách của Cần Thơ đạt trên 7 nghìn tỷ đồng, đạt 65,50% dự toán Bộ Tài chính và đạt 63,57% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 88,74% so với cùng kỳ.

Theo phân tích của Cục Thuế Cần Thơ, ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng nhiều yếu tố bất lợi, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn có nhiều biến động. Thống kê tại thời điểm nửa cuối quý III, toàn thành phố có 4.135 doanh nghiệp còn hoạt động nhưng không phát sinh doanh thu; 4.499 doanh nghiệp âm thuế giá trị gia tăng, với số thuế âm là 1.658 tỷ đồng; 3.178 doanh nghiệp lỗ năm 2020, với số lỗ 2.426 tỷ đồng (Các đơn vị này được chuyển lỗ nên phải không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp).

Tại các địa bàn quận, huyện, hầu hết các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều gửi đơn xin tạm ngưng kinh doanh và nghỉ hẳn, không phát sinh doanh thu trong hơn 50 ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Đối với các doanh nghiệp, thực hiện chính sách phòng chống dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động do không đáp ứng được điều kiện sản xuất 3 tại chỗ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thiếu hụt vốn, trễ hạn hợp đồng, khó tiếp cận khách hàng, dẫn đến phải giảm lao động, giảm năng suất và đứt gãy chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành nghề then chốt, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng nguồn thu chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành thiết yếu, được phép hoạt động cũng gặp nhiều khó khăn trong cả nguồn cung và tiêu thụ sản phẩm, do vướng mắc trong các chính sách vận chuyển giữa các địa bàn, địa phương; nguồn nhân lực hoạt động bị hạn chế do phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Cùng với đó, do tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế bị suy giảm dẫn đến số nợ thuế tăng cao, công tác thu hồi nợ thuế gặp khó khăn, nợ thuế tính đến cuối tháng 9/2021 là 3.398 tỷ đồng, tăng 929 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020. Tỷ lệ nợ có khả năng thu 21,58%.

Những yếu tố bất lợi trên đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thu ngân sách 9 tháng cũng như cả năm 2021của TP. Cần Thơ.

Lãnh đạo Cục Thuế Cần Thơ cho biết, trong quý IV/2021 cục thuế đang nỗ lực tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, theo dõi sát sao tình hình quản lý thu nộp ngân sách của các đơn vị, kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo, điều hành thu.

Đồng thời, cơ quan thuế theo dõi, đôn đốc thu nộp ngân sách đối với các tổ chức, cá nhân phát sinh thuế phải nộp, thuế đã hết thời gian gia hạn nộp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách; nỗ lực đôn đốc thu nộp các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, phát động thi đua đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng, nợ mới phát sinh… để chống thất thu, giảm hụt thu ở mức cao nhất trong năm 2021./.