* Cục Hải quan Lạng Sơn thu NSNN tháng 8 đạt 182,5 tỷ đồng

Theo Báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, tính từ ngày 16/7/2013 đến ngày 15/8/2013, ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước của ngành Hải quan Lạng Sơn đạt 182,5 tỷ đồng. Lũy kế thu NSNN trong 8 tháng đầu năm 2013 (số ngân sách nộp cho KBNN) đạt 1.378,6 tỷ đồng, bằng 56% chỉ tiêu thu NSNN năm 2013, tăng 01% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong tháng 8/2013, ngành Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục cho 6.965 bộ tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), tổng kim ngạch XNK trong tháng 8/2013 đạt 187,6 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm tới nay, Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục cho 51.427 bộ tờ khai với Tổng kim ngạch XNK đạt 1.506,7 triệu USD tăng 26% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 110 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 789,5 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2012;

Kim ngạch nhập khẩu đạt 77,6 triệu USD, giảm 16% so với tháng 7/2013. Lũy kế từ đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 717,2 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2012./.

* Hải quan Nghệ An: Tăng cường các nhóm giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN

Theo Báo cáo của Cục Hải quan Nghệ An, tính đến ngày 15/8/2013, tình hình ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) của ngành Hải quan Nghệ An đạt trên 694 tỷ đồng, bằng 96,4% chỉ tiêu thu NSNN được giao năm 2013.

Trong 8 tháng đầu năm, số tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) tại Hải quan Nghệ An là 2.445 bộ tờ khai, đạt trên 384,6 triệu USD. Tính riêng từ 16/7/2013 đến 15/8/2013 số thu ngân sách toàn Cục đạt trên 168 tỷ đồng và đã có 132 DN tham gia thực hiện TTHQĐT.

Số thu NSNN tăng phần lớn là do mặt hàng xăng dầu NK được điều chỉnh thuế suất tăng và các mặt hàng có kim ngạch NK cao và số thu chiếm tỷ trọng lớn tăng như: Dầu cọ, nhựa đường, phụ tùng xe máy, phân bón, gỗ…/.

Đ.T