HQ Hòn Gai

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai làm việc với DN nhằm khai thông vướng mắc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: CTV.HQQN

Cụ thể, tính đến 25/8/2020, tổng số thu của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai đạt 4.215 tỷ đồng, đạt 83% so chỉ tiêu được giao, trong đó nguồn thu chủ yếu của đơn vị là từ mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, trong 8 tháng của năm 2020, đơn vị đã làm thủ tục nhập khẩu cho hơn 1 triệu tấn xăng dầu tương đương số kim ngạch mặt hàng này là 396,23 triệu USD, số thu từ mặt hàng này đạt 2.512 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% tổng thu.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai cho biết thêm, đạt được số thu ngân sách khả quan nêu trên cũng nhờ vào các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút doanh nghiệp mới về làm thủ tục hải quan tại đơn vị.

Cũng trong 8 tháng của năm 2020, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thông thoáng cho 301 doanh nghiệp, tăng 7% so với năm 2019; trong đó có 81 doanh nghiệp mới, đóng góp số thu ngân sách lên đến 121 tỷ đồng./.

Ngọc Linh