hóa huy hoàng

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán sẽ được cơ quan thuế hỗ trợ kê khai và nộp thuế. Ảnh: NM.

>> Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ để cơ quan thuế kiểm tra

>> Cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu không phải nộp thuế

>> Hộ kinh doanh phải kê khai thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

>> Căn cứ tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

>> Điều chỉnh mức thuế khoán nếu doanh thu thay đổi 50% trở lên

>> Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, đại lý xổ số

>> Hộ kinh doanh có quy mô lớn phải kê khai thuế như doanh nghiệp

Theo hướng dẫn của Thông tư 40/2021/TT-BTC, chi cục thuế ngoài nhiệm vụ thu thường xuyên còn có trách nhiệm trong công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Cụ thể, chi cục thuế phải tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và tra cứu thông tin công khai về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định.

Thực hiện trình tự xác định doanh thu và mức thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như: xác định doanh thu, mức thuế khoán; niêm yết công khai về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Thực hiện tham vấn hội đồng tư vấn thuế, lập duyệt sổ bộ thuế, thực hiện điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán trong trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi về hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức khảo sát doanh thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cũng theo hướng dẫn của thông tư, chi cục thuế thực hiện kiểm tra định kỳ, theo kế hoạch tại trụ sở cơ quan thuế trên cơ sở dữ liệu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tổ chức có liên quan. Đối với những trường hợp có rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm thì thực hiện việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Chi cục thuế có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu riêng tại chi cục thuế về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và định kỳ đến ngày 1/11 hằng năm phải chốt xong cơ sở dữ liệu để làm căn cứ cho việc lập sổ bộ thuế khoán của năm tiếp theo.

Cơ sở dữ liệu riêng được xây dựng trên cơ sở thông tin từ hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; kết quả khảo sát doanh thu kinh doanh hằng năm; kết quả kiểm tra thực tế hằng năm đối với việc xây dựng doanh thu và mức thuế khoán do cơ quan thuế thực hiện…

Chi cục thuế cũng có trách nhiệm báo cáo UBND xã, phường chỉ đạo cơ quan ban, ngành tại địa phương phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn; phối hợp với cơ quan thuế tại các địa bàn khác trong công tác kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu, cung cấp thông tin về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh./.

Nhật Minh