tieu dung

Giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục tăng trong tháng 4. Ảnh: ĐT

Trong số các nhóm hàng tính chỉ số giá tiêu dùng, giá của nhóm giao thông tăng mạnh nhất, với 0,33%. Đứng thứ hai là giá hàng may mặc, mũ nón, giầy dép với 0,26%; Tiếp đến là thiết bị và đồ dùng gia đình với mức tăng 0,24%.

Tháng này trái ngược với dự báo, giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục tăng 0,15%; Giá thuốc và dịch vụ y tế chỉ tăng 0,04%. Chỉ số giá giáo dục tăng 0,06%; nhóm hàng văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,02%...

Có 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm trong tháng 4 này, gồm: Nhà ở và vật liệu xây dựng (tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng) giảm 0,56%; Bưu chính viễn thông giảm 0,14%.

So với các kỳ trước, Tổng cục Thống kê cho biết, CPI 4 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ 2013 chỉ tăng 4,73%.

Qua CPI tháng 4 cho thấy, sức mua của người dân vẫn đang thấp. Tiêu dùng chậm phục hồi sẽ làm hoạt động sản xuất kinh doanh thêm khó khăn, tăng hàng tồn kho.

Không nằm trong rổ hàng tính CPI, trong tháng 4, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ cũng giảm tương ứng 0,04% và 0,06% so với tháng 3, còn so với tháng 12/2013, chỉ số giá vàng tăng 2,25% nhưng chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,13%.

Trung Ninh