NLD

Người lao động sẽ được nhận mức hỗ trợ một lần bằng tiền. Ảnh T.L minh họa

Ngày 1/10, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116/NQ-CP.

Hỗ trợ 1 lần bằng tiền cho người lao động

Quyết định 28 quy định đối tượng được hỗ trợ gồm: NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng) cũng là đối tượng được hỗ trợ.

Mức hỗ trợ được tính trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN của NLĐ tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30/9/2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của NLĐ là tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm ngày 30/9/2021.

NLĐ sẽ được nhận mức hỗ trợ một lần bằng tiền, thấp nhất là 1.800.000 đồng, cao nhất là 3.300.000 đồng, tùy theo thời gian tham gia BHTN.

Quyết định 28 cũng quy định giảm mức đóng BHTN cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bao gồm người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021.

Theo đó, giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Hàng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Chi trả qua tài khoản cá nhân người lao động

Về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ, Quyết định 28 quy định, đối với NLĐ đang tham gia BHTN, cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ kèm theo quyết định đến cơ quan BHXH.

Nếu có điều chỉnh thông tin NLĐ, người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN thì NLĐ đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Sau ngày 30/11/2021, NLĐ đang tham gia BHTN chưa nhận được hỗ trợ thì NLĐ thực hiện theo quy định đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN.

NLĐ có thể nộp hồ sơ theo các hình thức sau: trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN (dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử BHXH giữa đơn vị tham gia với cơ quan BHXH ) hoặc ứng dụng BHXH số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện./.

Mai Lâm