Các địa phương đã bước đầu vào cuộc

Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở đã thông tin tới Đoàn công tác về tình hình triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp tại từng địa phương. Theo Quyết định 13/2022/QĐ-TTg, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông được áp dụng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây trồng là cao su, cà phê, hồ tiêu, điều và đối với vật nuôi là trâu, bò và lợn. Thông tin tại các buổi làm việc, các địa phương bước đầu bắt tay xây dựng Kế hoạch triển khai và Quyết định phê duyệt địa bàn hỗ trợ phí bảo hiểm; đồng thời đã có sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, giải thích chính sách để người nông dân hiểu và tham gia.

Theo ông Đặng Công Lâm – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong thời gian tới, các Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện tham mưu cho UBND tỉnh về việc triển khai chính sách này; tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thực hiện chính sách trên địa bàn. Ngoài ra, Sở cũng sẽ tổng hợp những khó khăn vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh sớm có chỉ đạo để triển khai mang lại hiệu quả cao nhất trên thực tiễn.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Duy Thái
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Duy Thái

Ông Nguyễn Tấn Thành – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, địa phương để triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Đến nay, cơ bản các huyện thị xã, thành phố đã triển khai văn bản và chủ động nghiên cứu, thực hiện các nội dung theo thẩm quyền.

“Đối với việc lựa chọn địa bàn, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng và lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách các xã trên địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Dự kiến địa bàn được hỗ trợ sẽ gồm 10 huyện và 55 xã tham dự. Đây là một kỳ vọng lớn của tỉnh, tuy nhiên, dự kiến sẽ chọn các địa bàn để triển khai thí điểm, từ đó hoàn thiện dần để nhân rộng” – ông Nguyễn Tấn Thành cho biết và nhấn mạnh.

Ông Nghiêm Hồng Quang – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông cũng thông tin: “Tiềm năng phát triển nông nghiệp của Đắk Nông là rất lớn, do vậy, phải khẳng định nếu triển khai hiệu quả thì chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp tại địa bàn tỉnh sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nông dân. Sở Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh để sớm ban hành các văn bản triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn.

Vai trò của các cấp chính quyền địa phương rất quan trọng

Tại các buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác đã thông tin cụ thể về cơ sở pháp lý triển khai, cũng như những kết quả đạt được và một số vướng mắc trong việc triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Huyền cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu, xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg, Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương đã tích cực trong việc đôn đốc triển khai thực hiện; chủ động giám sát tình hình, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác liên ngành làm việc thực tế tại nhiều địa phương thuộc địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp để nắm bắt thực tế, kịp thời giải đáp các vướng mắc về chính sách theo thẩm quyền.

Xây dựng sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp phù hợp, hài hòa

Các sản phẩm bảo hiểm cần được xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật; lấy nông dân làm trung tâm với các quy định đảm bảo rõ ràng, minh bạch về quyền lợi, trách nhiệm, điều kiện bảo hiểm; mức phí bảo hiểm không chỉ phù hợp với điều kiện, mức trách nhiệm bảo hiểm mà còn đảm bảo phù hợp với khả năng chi trả của người nông dân và đảm bảo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Huyền, thời gian qua, nhiều địa phương đã chủ động vào cuộc, nhưng do đây là chính sách mới, phức tạp lại đặt trong bối cảnh điều kiện sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chưa cao, đặc biệt là tác động từ dịch Covid-19,... nên việc triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp mới chỉ đạt được những kết quả ban đầu.

Về mặt sản phẩm, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng thông tin, hiện các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bảo hiểm nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương để lấy dữ liệu thực tế, gấp rút hoàn thiện các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp phù hợp. Các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp đang xây dựng sẽ kế thừa các sản phẩm đã triển khai thực tế, đồng thời sẽ bổ sung những điểm mới. Đại diện Đoàn công tác mong muốn, các địa phương, đoàn thể trên địa bàn đặt quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp mang lại hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, tại các buổi làm việc, đại diện Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Minh, Bảo hiểm Quân đội và Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam cũng đã thông tin về kế hoạch triển khai và thiết kế sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để triển khai bảo hiểm nông nghiệp có hiệu quả trên thực tiễn.