Tổng cục Hải quan dẫn quy định về khu phi thuế quan được nêu trong Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đồng thời dẫn khoản 1 Điều 28a Nghị định 134/2016/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP có nêu: “Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng ra, cửa ra vào đảm bảo việc đưa hàng ra, vào doanh nghiệp chế xuất chỉ qua cổng/ cửa; có hệ thống camera giám sát quan sát được các vị trí tại cổng/ cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp về hệ thống camera giám sát để thực hiện quy định. Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật về hải quan”.

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện là khu phi thuế quan theo quy định khi xuất trả hàng hóa cho bên gia công thì thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu.

Đối với chính sách quản lý mặt hàng, theo mô tả của Công ty TNHH Hải quan Shinhan Việt Nam thì mặt hàng “bội bạc” xuất khẩu là sản phẩm loại ra, phát sinh trong quá trình gia công linh kiện điện tử. Do đó, về chính sách quản lý mặt hàng, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Hải quan Shinhan Việt Nam nghiên cứu quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Nghị định 69/2018/NĐ-CP; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và các văn bản hướng dẫn liên quan để đối chiếu với thực tế hàng hóa xuất khẩu làm cơ sở áp dụng chính sách quản lý mặt hàng tương ứng, thực hiện đúng quy định.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH Hải quan Shinhan Việt Nam liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến thực hiện thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể./.