ag

Một điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank.

Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chiếm gần 70% dư nợ nền kinh tế

Đại diện Agribank cho biết, năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bất lợi tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, ngành ngân hàng đã có những dấu ấn nổi bật đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế với việc ban hành và thực thi hiệu quả hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tín dụng được điều hành phù hợp với định hướng, song song với nâng cao chất lượng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát; thanh khoản toàn hệ thống được thông suốt...

Agribank là ngân hàng tiên phong trong việc thực thi các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Hệ thống giao dịch lớn nhất toàn quốc với 2.233 điểm giao dịch, Agribank đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn, đặc biệt là công tác tín dụng với doanh số cho vay cao hơn năm 2019. Cùng với việc được Nhà nước bổ sung vốn điều lệ, Agribank đã nỗ lực đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động, đưa tăng trưởng tín dụng lên mức 8,1% sau những tháng đầu năm tăng trưởng âm, nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Đại diện Agribank cho biết thêm, năm 2020, Agribank tiếp tục tập trung ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, cũng như kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho chi nhánh. Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với doanh số nợ được cơ cấu khoảng 59.000 tỷ đồng cho hơn 15.000 khách hàng; miễn, giảm lãi 5.023 tỷ đồng với 1.468 khách hàng; số tiền lãi được miễn giảm hơn 32 tỷ đồng; hạ lãi suất hơn 33.000 tỷ đồng với hơn 26.000 khách hàng.

Ngoài ra, Agribank thực hiện cho vay mới đối với các khách hành ảnh hưởng dịch Covid-19 với doanh số trên 127.000 tỷ đồng với trên 20.000 khách hàng. Cho vay nông nghiệp, nông thôn tiếp tục tăng trưởng ổn định với dư nợ đạt 841.319 tỷ đồng, chiếm gần 70% dư nợ nền kinh tế, chất lượng tín dụng khá tốt, tỷ lệ nợ xấu luôn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống.

Với vai trò đi đầu trong việc thực thi các chương trình tín dụng chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, Agribank đã hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện nghèo với doanh số cho vay trên 13.000 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch với doanh số gần 15.000 tỷ đồng, cho vay tái canh cà phê với doanh số trên 1.300 tỷ đồng, cho vay chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67 với doanh số trên 6.000 tỷ đồng. Cho vay qua tổ vay vốn với dư nợ cho vay đạt 172.271 tỷ đồng, tăng 12.547 tỷ đồng so với 31/12/2019 (với 1.408.795 khách hàng, 68.938 tổ vay vốn), nợ xấu 762 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,4%.

Bên cạnh đó, Agribank cũng triển khai hiệu quả cho vay chương trình tín dụng tiêu dùng, đời sống đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình với doanh số cho vay lũy kế từ đầu chương trình đạt 24.068 tỷ đồng, dư nợ 2.475 tỷ đồng, số khách hàng lũy kế từ đầu chương trình là 458.326 khách hàng.

Tiếp tục đồng hành cùng khách hàng khắc phục khó khăn

Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Agribank vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nợ xấu và nợ cơ cấu lại do khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19 còn lớn, tiềm ẩn rủi ro, ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính và tình hình hoạt động của Agribank.

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank cho rằng, những khó khăn, thách thức của Agribank trong xu thế cạnh tranh với các ngân hàng tốp đầu cũng như các ngân hàng thương mại cổ phần ngày càng gay gắt, nhất là khi Agribank phải nỗ lực đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao lợi nhuận, đồng thời kiểm soát rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả… Năm 2021 là năm khởi đầu thập kỷ phát triển mới, người đứng đầu Agribank tin tưởng rằng, với nguồn nhân lực chất lượng sẵn có, bằng nỗ lực thay đổi không ngừng, cộng với tinh thần nhiệt huyết, cống hiến, Agribank hoàn toàn có thể đổi mới, phát triển bền vững, nhanh hơn, mạnh hơn, xứng tầm với vị thế ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

Xác định nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, nhiệm vụ trọng tâm của Agribank trong năm 2021 là tập trung mở rộng cho vay ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng tại khu vực nông thôn; tiếp tục đồng hành cùng khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần nâng cao thương hiệu Agribank là ngân hàng thương mại gắn liền với phục vụ tam nông với hình ảnh hiện đại, năng động, đổi mới, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ hàng đầu.

Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu, Agribank gắn tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng quản lý; tiếp tục chủ trương tăng tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp, chủ động trong công tác tìm kiếm, tiếp cận và sàng lọc khách hàng hiệu quả, tập trung mở rộng nền khách hàng bán lẻ tại địa bàn các thành phố lớn gắn với phát triển sản phẩm dịch vụ. Trên cơ sở đó, ưu tiên tăng trưởng tín dụng tại những khu vực, những chi nhánh có chất lượng tín dụng cao, hạn chế tăng trưởng tín dụng tại những khu vực, những chi nhánh có chất lượng tín dụng thấp, tăng tỷ trọng cho vay các loại tài sản có hệ số rủi ro thấp, giảm tỷ trọng dư nợ đối với các loại tài sản có hệ số rủi ro cao; đảm bảo tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, hạn mức rủi ro tín dụng, hạn mức rủi ro tập trung theo quy định.

Hơn 1.310 nghìn khách hàng giao dịch qua hệ thống ô tô chuyên dùng


Agribank triển khai điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng với 68 xe ô tô trên 66 chi nhánh, 441 xã, với 1.310.112 khách hàng, 13.762 phiên giao dịch, giải ngân 5.065 tỷ đồng, thu nợ 5.435 tỷ đồng, huy động tiết kiệm 2.811 tỷ đồng. Các điểm giao dịch lưu động đã thực hiện một số nghiệp vụ khác như: Chi trả kiều hối, mở tài khoản, phát hành thẻ, nộp ngân sách nhà nước, bán bảo hiểm…

Văn Tuấn